Materiály - archiv

10. jednání dne 20.4.2016

1. Plnění usnesení ZM

3. RO ODM - integrovaný dopravní systém
Příloha č. 1 č.1 - výňatek ze smlouvy, č. 2 - usnesení RM, č. 3 - výzvy k úhradě

4. Úspora energií v ZŠ a MŠ Jitřní - informace o nemožnosti podat žádost o dotaci

5. Uzavření smlouvních vztahů v rámci akce "Chabařovice - jezero Milada - centrální kanalizace" na jezeře Milada, SO 04 Přípojka vody pro rekreační území východ
Příloha č. 1 Seznam dotčených pozemků
Příloha č. 2 Výpisy z katastru nemovitostí
Příloha č. 3 Návrh smlouvy - ČEZ, a.s.
Příloha č. 4 Návrh smlouvy - Trmice
Příloha č. 5 Návrh smlouvy - AWT
Příloha č. 6 Návrh smlouvy - SŽDC
Příloha č. 7 Návrh smlouvy - PKÚ, s.p.

6. Uzavření smluvních vztahů: Chabařovice - jezero Milada - Centrální kanalizace, SO 05 Podružná přípojka z areálu Hrbovice
Příloha č. 2 Výpisy z katastru nemovitostí
Příloha č. 3 Návrh smlouvy - Chlumec
Příloha č. 4 Návrh smlouvy - Chabařovice
Příloha č. 5 Návrh smlouvy - SÚS ÚK
Příloha č. 6 Kopie usn. RM

7. Uzavření smluvních vztahů v rámci akce "Rekreační území - východ" na jezeře Milada
Příloha č. 1 Seznam dotčených pozemků
Příloha č. 2 Výpisy z katastru nemovitostí
Příloha č. 3 Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

8. Informační materiál o finančních postizích v oblasti projektů financovaných z dotací
Příloha č. 1 Dotace - Korekce, hrozby - přehledová tabulka

9. Závěrečná monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM Ústí nad Labem - Centrum za rok 2015, Monitorovací zpráva o postupu realizace - Mobilita za rok 2015
Příloha č. 1 Monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM Centrum za rok 2015
Příloha č. 2 Monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM Mobilita za rok 2015
Příloha č. 3 Usnesení ŘV IPRM Mobilita ze dne 17.3.2016
Příloha č. 4 Usnesení ŘV IPRM Centrum ze dne 18.3.2016
Příloha č. 5 Usnesení RM č. 184/16

10. Podání žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 18 - projekt Rekonstrukce podchodu Kamenný vrch
Příloha č. 1 Projektová fiše akčního plánu
Příloha č. 2 Hodnocení souladu projektu se Strategií rozvoje města ÚL 2015 - 2020
Příloha č. 3 Průvodní zpráva projektové dokumentace
Příloha č. 4 Koordinační situace
Příloha č. 5 Usnesení RM č. 183/16 ze dne 30.3.2016

11. Vzdání se smluvní pokuty ve vztahu ke společnosti Mystique s. r. o.

12. Návrh názvu nové ulice „Ke Sběrnému dvoru“, obec Ústí nad Labem, část obce Všebořice, katastrální území Všebořice.
Příloha č. 4 Usnesení ZMO Ústí nad Labem – město č. 13, ze dne 24.2.2016.
Příloha č. 5 Usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 176/16 ze dne 30.3.2016.
Příloha č. 6 Souhlas Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Příloha č. 7 Žádost o pojmenování komunikace.

13. Severočeské divadlo s.r.o. - změna společenské smlouvy
Příloha č. 1 Společenská smlouva
Příloha č. 2 Společenská smlouva

14. Poskytnutí dotací v oblasti podpory „Mimořádné akce a události“ a smlouva o poskytnutí dotací v této oblasti
Příloha č. 1 - příloha usnesení Smlouva o poskytnutí dotace – oblast „Mimořádné akce a události“ včetně příloh
Příloha č. 2 - příloha usnesení Smlouva o poskytnutí dotace – oblast „Ostatní činnosti a volnočasové aktivity (lodní doprava)“

15. Poskytnutí dotací v oblasti preferovaných sportů: Fotbalový klub Ústí nad Labem a. s. a HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o.
Příloha č. 1 - příloha usnesení Vzor smlouvy o poskytnutí dotace včetně příloh
Příloha č. 1 žádost o dotaci Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s.
Příloha č. 2 žádost o dotaci HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o.

16. Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2016
Příloha č. 1 Akce mimořádného významu pro Statutární město Ústí nad Labem
Příloha č. 2 Akce sportovního kalendáře
Příloha č. 3 Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let (šeky)
Příloha č. 4 Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let

17. Poskytnutí dotací v oblasti kultury v roce 2016
Příloha č. 1 Přehled návrhu dotací v jednotlivých kategoriích

18. Poskytnutí dotací v oblasti nestátních sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním v roce 2016
Příloha č. 1 Sumář návrhu dotací do Zastupitelstva města Ústí nad Labem

19. Smlouva o zajištění závazku veřejné služby na zabezpečení LPS a poskytnutí vyrovnávací platby Krajské zdravotní a.s.
Příloha č. 1 návrh Smlouvy o zajištění závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby

20. Nedůstojný stav veřejných prostor

21. Plavecký a sportovní areál Klíše

22. Žádost občanů o zachování břehu Habrovického rybníka pro veřejnost