image

16. Usnesení RM 404/03 (18.7.2003)

21.07.2003

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

  
U s n e s e n í


16. (mimořádného) jednání Rady města Ústí nad Labem
konaného dne 18. července 2003
Usnesení  404/03


 


404/03
Pronájem části pozemku č. 2520/10 v k.ú. Ústí nad Labem 

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e

    1. pronájem části pozemku p.č. 2520/10 o výměře 165 m2 v k.ú. Ústí n.L. za
        účelem umístění montovaného CAFE KOKTEJL BARU panu Michalu
        Wolfovi, bytem Klíšská 649/86, Ústí nad Labem za následujících podmínek:

        a) doba pronájmu na dobu určitou do doby podpisu kupní smlouvy
            případně smlouvy o budoucí smlouvě kupní pozemků tzv. bloku 004 
        b) výpovědní lhůta 3 měsíce od podpisu kupní smlouvy případně smlouvy
            o  budoucí smlouvě kupní pozemků tzv. bloku 004
        c) výše nájmu 1000,- Kč/m2/rok tj. celkem roční nájemné ve výši
            165 000,- Kč

 

 

 

 Mgr. Tomáš Jelínek                     Ing. Miroslav Harciník                 
náměstek primátora                     náměstek primátora                        

 Ing. Miroslav Harciník                  Mgr. Petr Gandalovič
náměstek primátora                     primátor města