image

Příloha usnesení RM č. 8/04

Příloha usnesení RM č. 8/04

Projekty na rok 2004 - doporučená dotace Sociálně zdravotní komise do Rady města Ústí nad Labem 

 

Organizace - předkladatel projektu

Název projektu

Doporučená dotace SZK do Rady města - v tisících Kč

OPORA, o. s.

IČO: 63 15 49 35

Rozvoj dobrovolnické činnosti jako doplňku terénních služeb

  20.00

ÚSTECKÝ ARCUS - Společnost onkol. pacientů,  jejich rodin. příslušníků a přátel

IČO: 44 55 33 74

Poskytování sociálně rehabilitačních a informačních služeb onkologickým pacientům pro rok 2004

  45.00

ROSKA Ústí nad Labem, regionální organizace Unie Roska v ČR,

IČO: 44 55 63 49

RS - pomáhejme si

  45.00

CENTRUM pro zdravotně postižené Ústeckého kraje - detašov. pracoviště Ústí n.L.

IČO: 26 59 36 61

Dotace na provozní náklady Centra pro zdravotně postižené Ústeckého kraje

  30.00

Svaz tělesně postižených v ČR, OO Ústí n. L.

IČO: 44 22 54 66

Rozšíření a udržení svépomocně poskytovaných služeb občanským sdružením pro tělesně postižené osob

  30.00

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, základní organizace neslyšících SNN ÚL,

IČO: 71 16 77 65

Rehabilitační centrum pro neslyšící

  20.00

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, ZO nedoslýchavých Ústí nad Labem

IČO: 44 22 69 51

Projekt na udržení stávajících služeb

  10.00

Sdružení Ochrana nenarozeného života, Poradna pro ženy a dívky Ústí nad Labem

IČO: 00 53 76 75

Pomoc osam. ženám při řešení obtíž. život. sit.-pomoc ženám a dětem, které se staly obětí dom. násilí, přednášk. činnost pro mládež

  30.00

Poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy ÚL,

IČO: 44 55 53 93

Rozšíření krizových služeb Linky důvěry do středních škol v Ústí nad Labem

  20.00

Sdružení svépomocné skupiny pro lidi s duševní poruchou SELF HELP Ústí n. L.

IČO: 68 95 40 85

Zrcadlo nejen pro Ústecký region

  25.80

Sdružení svépomocné skupiny pro lidi s duševní poruchou SELF HELP Ústí n. L.

IČO: 68 95 40 85

Právní a informační služby pro oblast duševního zdraví v Ústeckém regionu

 10.00

Ústav sociální péče pro mládež Všebořice

IČO: 44 55 63 81

ÚSP Všebořice - vzdělávání starších klientů a alternativní forma bydlení v ÚSP Všebořice

  50.00

Ústav sociální péče pro mládež Čajkovského - denní pobyt

IČO:  44 55 53 69

Škola zábavou

  17.50

Ústav sociální péče pro mládež Čajkovského - denní pobyt

IČO:  44 55 53 69

Denní centrum s komplexní péčí "Úsměv", psychosociální služby s právním poradenstvím

  19.50

Ústav sociální péče Hliňany

IČO: 44 55 53 42

Hipoterapie - IV. etapa

  12.50

Centrum komunitní práce, o. s.

 IČO: 63 15 35 48

Dopravní obslužnost pro handicapované

  děti a mladé lidi v ÚL

  40.00

SPIRÁLA,  o. s.,

IČO: 68 95 42 21

Dítě - škola - společnost

Jsem vedle tebe

  35.00

Dům křesťanské pomoci BETHEL,o.s.

IČO:  70 22 61 05

Dům na půli cesty v Litoměřicích

  28.00

Asociace rodičů a přátel zdrav. post. dětí v ČR - klub Ústí nad Labem

IČO: 63 15 25 17

Celoroční sociální poradenství pro rodiny se zdravotně postiženým dítětem

  25.00

Oblastní charita Ústí n. L.

IČO: 44 22 55 12

Komunitní centrum pro děti Světluška

  45.00

Celkem

 

 558.30