image

Pozvánka na 5. zasedání RM

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora 


P o ř a d   j e d n á n í

5. zasedání  Rady města Ústí nad Labem,
které se bude konat dne  11. března 2004  od 8.30 hodin
v zasedací síni  Rady města na MmÚ, III. poschodí


I. Hlavní zprávy:

V 8.30 hodin

6. Převod dotace z povodňového fondu obce na nového majitele domu
    Mánesova 737/36
    Předkládá: Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic


Po skončení jednání ZM
   
1. Rozpočtové opatření pro příspěvkovou organizaci Muzeum města Ústí nad
    Labem
    Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

2. Přepracovaný Doplněk bezpečnostní zprávy na výrobu nízkomolekulárních
    epoxidových pryskyřic ve společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu
    a.s. (odložený materiál I/24 ze 4. jednání RM dne 26. 2. 2004)
    Překládá: Ing. Vlasta Štěpánová, vedoucí odboru mimoř. situací

3. Pronájem provozního souboru chlazení na Zimním stadionu
    Předkládá: Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

4. Dodatečné přerozdělení zisku z roku 2002 společnosti Metropolnet a.s.
    Předkládá: Ing. Jiří Brodský, předseda představenstva společnosti
    Metropolnet a.s.

5. Záměr „KONE Project Prodest“, Průmyslová zóna Severní Předlice (na stůl)
    Předkládá: Ing. Michaela Horáčková, vedoucí odboru ŽP

 


Mgr. Petr Gandalovič
primátor města