image

Pozvánka na 28.RM

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

 

 P o ř a d   j e d n á n í

 28. zasedání  Rady města Ústí nad Labem,
které se bude konat dne 16. prosince  2004 od 8.00 hodin
v zasedací síni  Rady města na MmÚ, III. poschodí

 


 

I. Hlavní zprávy:

1. Rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu - rok 2005
    Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

2. Nabytí pozemků, částí p.č. 125/1 a 195/17 v k.ú. Strážky do majetku města od ÚK- SÚS  ÚK
    Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

3 Prodej bloku 004 - lokalita Mírové nám. (na stůl)
   Předkládá:
Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

4. Jmenování likvidátora ODmÚ s.r.o.
    Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

5. Rozpočtové opatření OMOS - zvýšení na provoz příspěvkové organizaci Kulturní středisko města Ústí nad Labem
    Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

6. Uzavření smluv o narovnání s bývalými nájemci v prodaných nemovitostech
    Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

7. Vyřazení nefunkčního movitého majetku ve vlastnictví města Ústí nad Labem pronajatého Obecnímu domu města Ústí nad Labem s.r.o.
    Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

8. Vnější havarijní plán zóny havarijního plánování v okolí areálu Spolchemie
    Předkládá: Ing. Vlasta Štěpánová, vedoucí odboru MS

9. Záměr „Parkovací plochy, Ústí nad Labem - Severní Terasa, Rabasova ulice“
    Předkládá: Ing. Michaela Horáčková, vedoucí odboru ŽP

10. Rozpočtové opatření Kanceláře tajemníka, org.č. 010201
      Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

11. Odstoupení od smlouvy o poskytnutí investiční dotace ze dne 29.11.1999
      Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

 

                                                                       Mgr. Petr Gandalovič
                                                                            primátor města