image

Pozvánka na 24. zasedání RM (11.12.2003)

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

  
P o ř a d   j e d n á n í

24. (mimořádného) zasedání  Rady města Ústí nad Labem,
 které se bude konat dne 11. prosince 2003 po skončení zasedání ZM
v zasedací síni  Rady města na MmÚ, III. poschodí


I. Hlavní zprávy:

1. Zařazení majetku v územní působnosti městského obvodu Ústí nad Labem
    - město do vybraného majetku města
    Odvolání  Mgr. Špáse, ředitele Kulturního střediska Krásné Březno CORSO
    a zrušení  pověření  paní  Ivany Horké  řízením KS Albis v souvislosti  se
    sloučením příspěvkových organizací s Kulturním střediskem MO - město
    Ústí nad Labem
    Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

2. Výsledek výběrového řízení na zhotovitele Městských novin
    Předkládá: Ing. Roman Zettlitzer, vedoucí odboru péče o občany

3. Cenové podmínky placeného stání
    Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy

4. Rozpočtová změna výdajové části odboru dopravy na rok 2003 - přijetí
    dotace (na stůl)
    Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy

 

Mgr. Petr Gandalovič
primátor města