image

Pozvánka na 22. zasedání RM (20.11.2003)

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

  
P o ř a d   j e d n á n í

22. (mimořádného) zasedání  Rady města Ústí nad Labem,
 které se bude konat dne 20. listopadu 2003 od 13.00 hodin
v zasedací síni  Rady města na MmÚ, III. poschodí


I. Hlavní zprávy:

1. Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem na rok 2004
    Předkládá: Mgr. Petr Gandalovič, primátor města

 


Mgr. Petr Gandalovič
primátor města