image

Pozvánka na 21. zasedání RM (28.6.2007)


Statutární město Ústí nad Labem
Magistrát města Ústí nad Labem

 

P o ř a d   j e d n á n í

 

21. zasedání  Rady města Ústí nad Labem,
které se bude konat dne 28. června 2007 od 8.00 hodin
v zasedací síni Rady města na MmÚ, III. poschodí  

 


 

1. Prodej/pronájem nemovitostí v k.ú. Vaňov
    Předkládá: Mgr. Arno Fišera, náměstek primátora

2. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Domova pro seniory
    Velké Březno, Domov pro seniory Bukov, Domov pro seniory Severní Terasa
    Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí OMOS

3. - Rozpočtové opatření odboru MOS a finančního odboru
    - Úpravy objemů prostředků na platy a odpisů dlouhodobého majetku pro rok 2007
       u  příspěvkových organizací Domov pro seniory Severní Terasa a domov pro  
       seniory  Dobětice
    Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí OMOS

4. Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy Dobětice, Ústí nad
    Labem, Rabasova 3207/45, příspěvkové organizace
    Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí OMOS

5. Rozpočtové opatření Kulturního střediska města Ústí nad  Labem, p.o. a Městského
     obvodu Ústí nad Labem - město
    Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí OMOS

6. Vyjádření územně samosprávného celku dle zákona o posuzování vlivu na ŽP
     „Rekultivace zbytkové jámy – Důl. 5. květen, Ústí nad Labem“
    Předkládá: Ing. Alexandra Máslová, pověřená vedením OŽP

7. Rozpočtové opatření odboru životního prostředí, org. 011130 na zpracování Lesních
    hospodářských osnov pro zařizovací obvod Lesní hospodářský celek Litoměřice a
    Lovosice
    Předkládá: Ing. Alexandra Máslová, pověřená vedením OŽP

8. Rozpočtové opatření odboru investic MmÚ – „Terénní úpravy pro umístění
    památníku tramvajového neštěstí Bukov“
    Předkládá: Ivo Zíka, pověřený vedením OI

9. Projekty Programu aktivní politiky
    Předkládá: Ing. František Podrápský, vedoucí OSR

10.  Účast na zahraničním veletrhu – MIPIM 2008
      Předkládá: Ing. František Podrápský, vedoucí OSR

11. Výběrové řízení na pojišťovacího makléře
      Předkládá: Mgr. Arno Fišera, náměstek primátora

12. Rozpočtové opatření finančního odboru, odboru investic a kanceláře tajemníka
      Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

13. Zřízení věcného břemene v k.ú. Všebořice
      Předkládá: Mgr. Arno Fišera, náměstek primátora

14. Zřízení věcného břemene v k.ú. Bukov
      Předkládá: Mgr. Arno Fišera, náměstek primátora

15. Záměr prodeje pozemku v k.ú. Ústí nad Labem
      Předkládá: Mgr. Arno Fišera, náměstek primátora

16. Rozpočtové opatření zdrojů na investici kontejnerového stání na Bukově
      Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

17. Rozpočtové opatření odboru dopravy na rok 2007
     Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí OD

 

R ů z n é

 

 

                                                                                   Mgr. Jan Kubata
                                                                                    primátor města