image

Pozvánka na 15. zasedání RM (25.6.2008)


Statutární město Ústí nad Labem
Magistrát města Ústí nad Labem

 

P o ř a d   j e d n á n í

 

15. zasedání  Rady města Ústí nad Labem,
které se bude konat dne 25. června 2008 od 8.00 hodin
v zasedací síni Rady města na MmÚ, III. poschodí

 


 

1.  Úprava usnesení RM č. 318/08
       Předkládá: Šárka Francová pověřená vedením OSEM

 

 

                                                                                   Mgr. Jan Kubata
                                                                                    primátor města