image

Pozvánka na 1. zasedání RM (15.1.2004)

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

P o ř a d   j e d n á n í

1. zasedání  Rady města Ústí nad Labem,
které se bude konat dne  15. ledna 2004  po skončení zasedání ZM
v zasedací síni  Rady města na MmÚ, III. poschodí


1. Plnění usnesení Rada města (ústně)
    Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

I. Hlavní zprávy:

  1. Rozpočtové opatření k zapojení účelových prostředků poskytnutých do rozpočtu
      roku 2003
      Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

  2. Žádost o prominutí poplatku z prodlení a nákladů řízení
      Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

  3. Záměr převedení (změny zřizovatele) čtyř ústavů sociální péče pro mládež na
      Ústecký kraj
      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

  4. Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace
      Domov důchodců Dobětice
      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

  5. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu u
      příspěvkové   organizace Domov důchodců Velké Březno - za rok 2003
      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

  6. Převod Domu chemiků v Ústí nad Labem do majetku města - informace (na stůl)
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

  7. Dotace pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2004
      Předkládá: Ing. Roman Zettlitzer, vedoucí odboru péče o občany

  8. Návrh smlouvy o podpoře ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci
      „Všebořická důlní propadlina - revitalizace, Ústí nad Labem, Ústecký kraj“
      Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

  9.  Záměr „Letiště Ústí nad Labem - Podhorský park“
       Předkládá: Ing. Michaela Horáčková, vedoucí odboru životního prostředí

10. Bezpečnostní program na výrobu polyesterových a alkydových pryskyřic a
      Doplněk bezpečnostní zprávy na tuto výrobu společnosti Spolek pro chemickou
      a hutní výrobu a.s.
      Předkládá: Ing. Vlasta Štěpánová, vedoucí odboru mimořádných situací

11. Rekonstrukce propylenových zásobníků na Ovčím vrchu
      Předkládá: Jan Řeřicha, člen Rady města

12. Rozpočtové opatření odboru rozvoje a investic MmÚ - dofinancování staveb
      Předkládá: Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

13. Opravy vad panelových domů Masarykova 26 a 30
       Předkládá: Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

14. Energetické audity budov a energetických hospodářství v majetku města Ústí n.L.
       Předkládá:  Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

15. Uzavření Dohody o zajištění vysílání PRIMA TV pro TVP Ústí nad Labem - Brná
      Předkládá: Mgr. Petr Gandalovič, primátor města

II. Kontrolní zprávy:

1. Plán kontrolních akcí Magistrátu města Ústí nad Labem na I. pololetí roku 2004
    Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

 


Mgr. Petr Gandalovič
primátor města