image

Pozvánka na 21.RM

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

 

P o ř a d   j e d n á n í

 

21. zasedání  Rady města Ústí nad Labem,

které se bude konat dne 23. září 2004 od 8,00 hodin

v zasedací síni  Rady města na MmÚ, III. poschodí

 


 

I. Hlavní zprávy:

 

1. Prodej objektu bez č.p. se st.p.č. 510 - pavilon B

    Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

 

2. Prodej bloku 004 v k.ú. Ústí nad Labem - lokalita Mírové náměstí  (na stůl)

    Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

 

3. Rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury v roce 2004 - reprezentační

    kulturní akce

    Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

 

4. Projekt „Podpora a rozvoj informatiky pro fungování obcí a regionů - optimalizace

    struktury Komunitní péče v regionech“ - dále jen RISK

    Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

 

5. Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Zoologické zahrady v Ústí nad Labem

    Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

6. Rozpočtové opatření odboru MOS, č. org. 010501 (na stůl)

    Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

 

 

                                                   Mgr. Petr Gandalovič

                                                       primátor města