image

Pozvánky a Usnesení RM

Strana: <a href='/cz/uredni-portal/sprava-mesta/mesto-jeho-organy/rada-mesta/pozvanky-usneseni-rm.html?page=18'>&lt;&lt;&lt; [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  <a href='/cz/uredni-portal/sprava-mesta/mesto-jeho-organy/rada-mesta/pozvanky-usneseni-rm.html?page=20'>&gt;&gt;&gt;

2. RM Usnesení 24/17 - 57/17 (25.1.2017)

Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 27/17, 33/17, 35/17, 39/17, 45/17, 47/17, 55/17.
(Zveřejněno dne 23.3.2017)
 

1. RM Usnesení 1/17 - 23/17 (9.1.2017)

Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 1/17, 2/17, 9/17, 10/17, 11/17, 13/17, 14/17, 18/17, 23/17.
(Zveřejněno dne 23.3.2017)