image

Pozvánky a Usnesení RM

Strana: <a href='/cz/uredni-portal/sprava-mesta/mesto-jeho-organy/rada-mesta/pozvanky-usneseni-rm.html?page=9'>&lt;&lt;&lt; [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  <a href='/cz/uredni-portal/sprava-mesta/mesto-jeho-organy/rada-mesta/pozvanky-usneseni-rm.html?page=11'>&gt;&gt;&gt;

21. RM Usnesení 510/21R/19 - 521/21R/19 (19.8.2019)

Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 518/21/R/19 a 521/21R/19.
 

20. RM Usnesení 468/20R/19 - 509/20R/19 (29.7.2019)

Rozpočtová opatření byla přijata pod čísly usnesení 468/20R/19, 471/20R/19, 477/20R/19, 480/20R/19, 481/20R/19, 482/20R/19, 497/20R/19, 498/20R/19, 499/20R/19, 500/20R/19, 501/20R/19 a 507/20R/19.