Materiály

23. jednání dne 31.10.2018

2. "Venkovní areál Plavecké haly Klíše" - zhotovitel stavby - výběr dodavatele

3. "Vybudování zimní haly pro beachvolejbal" - výběr dodavatele

4. Ponechání účelově určených finančních prostředků městskému obvodu Střekov do jeho rozpočtu r. 2019
Příloha č. 1 Žádost Městského obvodu Střekov ze dne 19.10.2018

5. Rozpočtové opatření MP - Program prevence kriminality 2018

6. Rozpočtové opatření OHS - Rekonstrukce nákladního výtahu MmÚ

7. Projekt ''Podpora řízení ITI Úcha aglomerace II.'' - schválení změnového Roz.č.2, včetně podmínek z OPTP
Příloha č. 2 Podmínky č. 2 realizace projektu

8. Revokace usnesení Rady města Ústí nad Labem OSR

9. Rozpočtové opatření OSR

10. Smlouva o poskytnutí dotace č. 18/SML4750/SoPD/ZPZ
Příloha č. 1 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 18/SML4750/SoPD/ZPZ na projekt ,,Pořízení drtičů zahradního odpadu''

11. Smlouva o finanční spolupráci při zajišťování příměstské dopravy veřejnou linkovou osobní dopravou - dodatek č. 9
Příloha č. 2 Dodatek č.9, Dodatek č. 2
Příloha č. 1 Výpočet

12. Rozpočtové opatření ODM - výstavba a rekonstrukce přístřešků MHD

13. Rozpočtové opatření OKSS a OMOŠ – převod prostředků pro Kulturní středisko města Ústí nad Labem, p. o.

14. Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v roce 2018 „Mimořádné žádosti o dotace“

15. Revokace usnesení RM č. 122/18 ze dne 14. 2. 2018
Příloha č. 1 Usnesení RM č. 122/18 ze dne 14. 2. 2018
Příloha č. 2 Usnesení ZM č. 499/18 ze dne 28. 2. 2018

16. Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních dotací pro příspěvkové organizace

17. Vyřazení nepoužitelných projektových dokumentací
Příloha č. 1 souhlas s vyřazením PD ZŠ Neštěmická – tělocvična
Příloha č. 2 souhlas s vyřazením PD ZŠ Pod Vodojemem – tělocvična
Příloha č. 3 souhlas s vyřazením PD ZŠ Hluboká – kuchyně
Příloha č. 4 souhlas s vyřazením PD ZŠ Neštěmická – rekonstrukce kuchyně
Příloha č. 5 souhlas s vyřazením PD ZŠ Vinařská – tělocvična
Příloha č. 6 souhlas s vyřazením PD MŠ U Plavecké haly – rekonstrukce suterénních prostor
Příloha č. 7 souhlas s vyřazením PD Jesle města ÚL – vybudování bazénu pro batolata
Příloha č. 8 souhlas s vyřazením PD Garáže pod Mariánskou skálou
Příloha č. 9 zápis z jednání likvidační komise MmÚ ze dne 15. 10. 2018

18. Revokace usnesení Rady města č. 199/18
Příloha č. 1 Žádost o zrušení výjimky z počtu žáků ve třídě
Příloha č. 2 Výpis z usnesení č. 199/18

19. Projekt „Zprostředkující subjekt ITI Ústecko-chomutovské aglomerace II.“ - podání žádosti o dotaci z Operačního programu Technická pomoc

20. RO MP - Program prevence kriminality na místní úrovni 2018 - investice

23. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace
Příloha č. 1 Darovací smlouva č. 10/2018/2 společnosti ŽIVOT 90, z.ú.