Materiály

1. jednání dne 28.11.2018

1. Návrh rozpočtu města - Magistrátu pro rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2021
Příloha č. 3 Tabulkové přílohy
Příloha č. 2 Důvodová zpráva
Příloha č. 1 Přílohy usnesení

2. Vyhlášení veřejné zakázky "Velkoplošná oprava komunikace Kojetická - I. etapa"

3. Vyhlášení veřejné zakázky "Velkoplošné opravy komunikací v MO Ústí nad Labem - Střekov"

4. Změna v orgánech obchodních společností

5. "Vybudování zimní hlaly pro beachvolejbal"

6. Metropolnet, a.s.

7. Smlouva o poskytnutí podpory č. 05571722
Příloha č. 1 Smlouva č. 05571722 o poskytnutí podpory ze Státního fondu ŽP ČR

8. Dodatky ke zřizovacím listinám DS Velké Březno, ZŠ Neštěmická a DDM a ZDVPP
Příloha č. 1 Návrh dodatku č. 7 ke zřizovací listině Domov Velké Březno
Příloha č. 2 Návrh dodatku č. 4 ke zřizovací listině ZŠ Neštěmická
Příloha č. 3 Návrh dodatku č. 6 ke zřizovací listině DDM
Příloha č. 3a Návrh dodatku č. 6 ke zřizovací listině DDM

9. Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních dotací pro příspěvkové organizace

10. Souhlas s podáním žádosti Základní školy Ústí nad Labem,Neštěmická 787/38, p. o. o příspěvek z Fondu Ústeckého kraje
Příloha č. 1 Žádost o příspěvek (FÚK) z 13. 11. 2018
Příloha č. 2 Souhlas zřizovatele (FÚK) z 13. 11. 2018

11. Zmocnění k administrativním úkonům souvisejících s realizací projektu na podporu činnosti Oddělení zprostředkujícího subjektu ITI Ústecko-chomutovské aglomerace

13. Souhlas s výstavbou tenisové haly na pozemku p. č. 422/1 v k. ú. Klíše
Příloha č. 1 žádost TENIS CLUB Ústí nad Labem, z. s. ze dne 15. 11. 2018