Kulturní komise

předseda: Jaroslav Pém
tajemník: Bc. Martina Čmejlová (tel: 475 271 345)
členové: Martin Trnovec
Ivan Dostál
Bc. Georgi Fibich
MUDr. Jiří Tajchner
Jan Dorant
Tomáš Christián  Brázda, Dipl. um.

zpět