Komise pro územní plánování a urbánní rozvoj

předseda: Ing. arch. Jan Hrouda
tajemník: Mgr. Pavel Nepivoda (tel.: 475 271 651)
členové: Ivana Kurljuková
Ing. Markéta Kubeschová
Mg. Bc. Tomáš Rieger
Ing. Jan Sýkora
Ing. Bc. Petr Bandas
Jan Vamberský

zpět