Komise pro sociálně zdravotní problematiku a místní Agendu 21

předseda: Mgr. Lenka Jaremová
tajemník: Šárka Šmilauerová (tel.: 475 271 360)
členové: Mgr. Alena Pinkasová
Mgr. Květuše Klierová
Jan Janeček
Al-Eraidi Hilmi
Bc. Valentina Chaloupková
Mgr. Vilém Balvín
Mgr. Simona Mahnerová
Karel Karika
stálí hosté:
 

Pozvánky

Tabulka účasti

zpět