Komise mládeže a sportu

předseda: Mgr. Zdeněk Kubec
tajemník: Pavlína Veselá (tel.: 475 271 576)
členové:

Jiří Horák
Martin Beneš
PaedDr. Petr Brázda
Al Eraidi Sámer
Václav Suchánek
Roman Eckert
Mgr. Miroslav Přikryl
Vladimír Evan

 

zpět