image

Investiční akce

 

Příprava a realizace  v  r. 2011:

1. akce připravované

2. akce realizované 

 

Příprava a realizace v r. 2012

1. akce připravované

 • Městské sady - 6 minut pro zdraví
 • Plavecký areál Klíše
 • Kanalizace Svádov II. etapa, Brná III. etapa, Vaňov, odkanalizování Hostovic
 • Vstupní prostor Magistrátu města Ústí nad Labem
 • IPRM - mobilita
 • Rekonstrukce fotbalového hřiště s umělým travnatým povrchem 
 • Úspory energií v ZŠ Elišky Krásnohorské

 

2. akce k realizaci

 • Rekonstrukce hřiště u sportovní haly Sluneta
 • Náhradní výsadba za Lanovku - Truhlářova ulice
 • Sektorové centrum - výstavba sportovní infrastruktury
 • IPRM IOP Mojžíř
 • Městský fotbalový stadion
 • Strážky kanalizace a připojení ČOV Habrovice
 • Dům Kultury - revitalizace část A