image

Spolupracující instituce v Ústí nad Labem

INFORMAČNÍ PLAKÁT PRO RODINY S DĚTMI (Pro stažení klikněte na text)
(nabídka volnočasových aktivit a poradenských služeb)

CENTRUM KRIZOVÉ INTERVENCE O.S. SPIRÁLA + DONA CENTRUM + KRIZOVÉ LŮŽKO
K Chatám 22, Ústí nad Labem – Skorotice
tel., fax: 472 743 835, krizová linka pomoci: 475 603 390
web: www.spirala-ul.cz, e-mail: spirala.cki@volny.cz , intervencnicentrum.ul@seznam.cz

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM, O.S.
Prokopa Diviše 1605/5, Ústí nad Labem, 400 01
tel.: 475 216 684
web: www.dcul.cz, e-mail: dcul@seznam.cz

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Velká Hradební 19 Ústí nad Labem, 400 01 (vchod z ul. Bělehradská)
tel.: 475 210 861
web: www.ddmul.cz, e-mail: reditel@ddmul.cz

KONTAKTNÍ CENTRUM PRO DROGOVĚ ZÁVISLÉ, DRUG OUT KLUB
Velká Hradební 47/13, Ústí nad Labem, 400 01
tel., fax: 475 210 626, 475 211 483
web: www.drugout.cz, e-mail: drugout@mbox.vol.cz

ČLOVĚK V TÍSNI, o.p.s.
Pařížská 16, Ústí nad Labem, 400 01
tel.: 777 787 938
web: www.clovekvtisni.cz, e-mail: mail@clovekvtisni.cz

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM
Kubelíkova 1231/1, Ústí nad Labem, 400 03
tel.: 475 221 211
web: www.charitausti.cz

OKRESNÍ SOUD V ÚSTÍ NAD LABEM
Kramoly 641/37, Ústí nad Labem, 401 24
tel.: 477 047 111 (ústředna)
web: www.justice.cz, e-mail: posta@osoud.unl.justice.cz

OKRESNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ
Třída Národního odboje 1274, Ústí nad Labem, 400 21
tel. 477 247 111 (ústředna)
web: www.justice.cz, e-mail: podatelna@osz.unl.justice.cz

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA ÚSTECKÉHO KRAJE, PRACOVIŠTĚ ÚSTÍ NA LABEM
Čelakovského 5, Ústí nad Labem, 400 07 (10.-11. patro)
tel.: 475 532 803, 475 533 212
web: www.pppuk.cz, e-mail: usti@pppuk.cz

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
web: www.policie.cz

MĚSTSKÁ POLICIE ÚSTÍ NAD LABEM
web: www.usti-nad-labem.cz/cz/ostatni/mestska-policie

PORADNA PRO MEZILIDSKÉ VZTAHY, o.s.
Prokopa Diviše 1605/5, Ústí nad Labem, 400 01
tel.: 475 216 504, 731 004 095
web: www.poradna-ul.cz, e-mail: poradna.ul@centrum.cz

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA
Velká Hradební 484/2, Ústí nad Labem, 400 01
tel.: 475 232 612, 475 232 614, 475 232 601
web: www.pmscr.cz

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE ÚSTÍ NAD LABEM
Mírové náměstí 3097/37, Ústí nad Labem, 400 01
tel.: 475 240 010
web: www.vuboletice.cz e-mail: j.krizkova@vuboletice.cz, h.opocenska@vuboletice.cz

YMCA, o.s. - KLUB ORION
Drážďanská 106, Ústí nad Labem, 400 07
tel.:  477 753 636, 733 125 720
web: www.usti.ymca.cz, e-mail: orion@usti.ymca.cz 

PORADNA PRO OBČANSTVÍ/OBČANSKÁ A LIDSKÁ PRÁVA
pobočka Ústí nad Labem
Zoolova 502/2, Ústí nad Labem, 400 07
Tel..: 724 701 600/601/602
web: www.poradna-prava.cz  e-mail: usti@poradna-prava.cz