image

Odbor sociálních věcí

Činnost odboru

  • komplexní zajišťování a zabezpečení odborných a specializovaných agend na úseku péče o děti a rodinu v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
  • dodržování Standardů sociálně-právní ochrany dětí
  • projednávání a rozhodování přestupků na úseku sociálně právní ochrany dětí
  • pro registrovaná zdravotnická zařízení a ordinace praktických lékařů je zabezpečována distribuce tiskopisů na léčivé přípravky obsahující omamné látky a zajišťován výkon specializovaných agend v oblasti zdravotnictví
  • účastní se připomínkového řízení k novým právním předpisům a navrhuje jejich změnu, doplnění
  • zpracovává návrh rozpočtu a navrhuje rozdělení účelově vázaných dotací
  • komplexně zajišťuje agendu náhradní rodinné péče – uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče

Nadřízený správní úřad:

Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel: + 420 475 657 111
e-mail: urad@kr-ustecky.cz
odbor sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje, vedoucí odboru p. Ing. Petra Lafková

Nadřízené ministerstvo:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2
tel: + 420 221 921 111
e-mail: posta@mpsv.cz

Další informace:

Na území okresu Ústí nad Labem jsou 3 pověřené obecní úřady II.stupně (Libouchec,Velké Březno a Ústí nad Labem) a 1 pověřená obec III.stupně (Magistrát města Ústí nad Labem)  ten se člení na 4 městské obvody (město,Severní Terasa, Neštěmice, Střekov). Úřady městských obvodů (dále jen ÚMO) mají kompetence stanovené obecně závaznou vyhláškou - Statutem. Odbor je metodicky řídí  a je odvolacím a kontrolním orgánem ÚMO:

Šťastná Ivana, Ing.

vedoucí odboru sociálních věcí
Tel.: 475271723
Č. dveří: 526
Jméno Pozice č. dveří Telefon
Budková Lenka asistent/referent 527 475271722
Elšíková Dagmar rozpočtář 527 475271721

Oddělení náhradní rodinné péče

Tůmová Petra, Mgr. vedoucí oddělení náhradní rodinné péče 424 475271730
Dvořáková Eva, Bc., DiS. sociální pracovník 416 475271768
Jiskrová Lada, Mgr. sociální pracovník 421 475271713
Koubová Ivana, DiS. sociální pracovník 423 475271714
Sandmanová Jana, Dis. sociální pracovník 422 475271389
Šumová Andrea, Bc. sociální pracovník 418 475271387
Utišilová Kateřina, Bc. sociální pracovník 415 475271282
Veselá Pavlína referent 425 475271524

Oddělení sociální prevence

Bejčková Blanka, Mgr. vedoucí oddělení sociální prevence 619A 475271390
Čepelková Iva, Mgr. kurátor pro děti a mládež 617 475271312
Dembická Veronika, Mgr., DiS. kurátor pro děti a mládež 609 475271781
Dlouhá Alena, Bc. kurátor pro děti a mládež 618 475271301
Hamalčíková Lucie, Mgr. kurátor pro děti a mládež 615 475271313
Chalupová Pavla, Bc. kurátor pro děti a mládež 612 475271310
Janovcová Radka, Mgr. kurátor pro děti a mládež 611 475271279
Martincová Ivana, Bc. kurátor pro děti a mládež 613 475271311
Pšeničková Martina, Bc. kurátor pro děti a mládež 616 475271316
Savková Gabriela, Bc. kurátor pro děti a mládež 610 475271315

Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Černá Pavla, Mgr., DiS. vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí 501 475271734
Altmanová Andrea, Mgr. sociální pracovník 519 475271715
Balšánková Jitka, Bc. sociální pracovník 506 475271736
Boťa Aleš, Mgr. sociální pracovník 512 475271790
Danišová Markéta, Mgr. sociální pracovník 523 475271729
Dobešová Andrea, DiS sociální pracovník 518 475271794
Hyhlanová Ludmila, Bc. sociální pracovník 511 475271728
Illešová Jitka, Bc. sociální pracovník 521 475271783
Kernerová Sabina, Mgr. sociální pracovník 520 475271731
Křivánková Olga, Mgr. sociální pracovník 508 475271719
Křížová Dana, Bc. sociální pracovník 510 475271810
Kukla Matěj, Bc. sociální pracovník 509 475271726
Machková Monika referent 502 475271733
Mitscherlingová Věra, Mgr. sociální pracovník 504 475271735
Ocásková Lucie, Bc., DiS. sociální pracovník 517 475271386
Pokorná Daniela, Mgr., DiS sociální pracovník 522 475271727
Tautermanová Blanka, Bc. sociální pracovník 517 475271716
Vlková Alena, Bc. sociální pracovník 503 475271725
Vukadinovičová Suzana, Bc. sociální pracovník 507 475271718
Zelenka Tomáš, Bc. sociální pracovník 516 475271717