image

Odbor sociálních věcí

Činnost odboru

  • komplexní zajišťování a zabezpečení odborných a specializovaných agend na úseku péče o děti a rodinu v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
  • dodržování Standardů sociálně-právní ochrany dětí
  • projednávání a rozhodování přestupků na úseku sociálně právní ochrany dětí
  • pro registrovaná zdravotnická zařízení a ordinace praktických lékařů je zabezpečována distribuce tiskopisů na léčivé přípravky obsahující omamné látky a zajišťován výkon specializovaných agend v oblasti zdravotnictví
  • účastní se připomínkového řízení k novým právním předpisům a navrhuje jejich změnu, doplnění
  • zpracovává návrh rozpočtu a navrhuje rozdělení účelově vázaných dotací
  • komplexně zajišťuje agendu náhradní rodinné péče – uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče

Nadřízený správní úřad:

Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel: + 420 475 657 111
e-mail: urad@kr-ustecky.cz
odbor sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje, vedoucí odboru p. Ing. Petra Lafková

Nadřízené ministerstvo:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2
tel: + 420 221 921 111
e-mail: posta@mpsv.cz

Další informace:

Na území okresu Ústí nad Labem jsou 3 pověřené obecní úřady II.stupně (Libouchec,Velké Březno a Ústí nad Labem) a 1 pověřená obec III.stupně (Magistrát města Ústí nad Labem)  ten se člení na 4 městské obvody (město,Severní Terasa, Neštěmice, Střekov). Úřady městských obvodů (dále jen ÚMO) mají kompetence stanovené obecně závaznou vyhláškou - Statutem. Odbor je metodicky řídí  a je odvolacím a kontrolním orgánem ÚMO:

Šťastná Ivana, Ing.

vedoucí odboru
Tel.: 475271723
Č. dveří: S723
Jméno Pozice č. dveří Telefon

oddělení náhradní rodinné péče

Tůmová Petra, Mgr. vedoucí oddělení 424 475271730
Dvořáková Eva, DiS. sociální pracovník NRP 416 475271768
Hajasová Michaela, Mgr. sociální pracovník NRP 415 475271388
Jiskrová Lada, Mgr. sociální pracovník NRP 421 475271713
Koubová Ivana, DiS. sociální pracovník 423 475271714
Křížová Dana, Bc. sociální pracovník NRP 417 475271281
Sandmanová Jana, DiS. sociální pracovník NRP 422 475271389
Utěšilová Kateřina, Bc. sociální pracovník 415 475271282

oddělení sociální prevence

Bejčková Blanka, Mgr. vedoucí oddělení S619A 475271390
Adámek Smetanová Romana, Mgr., DiS. kurátor pro děti a mládež S616 475271316
Čepelková Iva, Ing. kurátor pro děti a mládež 617 475271312
Dembická Veronika, Mgr., DiS. kurátor pro děti a mládež 609 475271781
Dlouhá Alena, Bc. kurátor pro děti a mládež S618 475271301
Hamalčíková Lucie, Mgr. kurátor pro děti a mládež 615 475271313
Chalupová Pavla, Bc. kurátor pro děti a mládež S612 475271310
Janovcová Radka, Mgr. kurátor pro děti a mládež 611 475271279
Martincová Ivana, Bc. kurátor pro děti a mládež S613 475271311
Savková Gabriela, Bc. kurátor pro děti a mládež S610 475271315

oddělení sociálně právní ochrany dětí

Černá Pavla, Mgr. vedoucí oddělení 501 475271734
Altmanová Andrea, Mgr. referent sociálních věcí SPOD 519 475271715
Balšánková Jitka, Bc. sociální pracovník OSPOD 521 475271736
Boťa Aleš, Mgr. sociální pracovník OSPOD 512 475271790
Burdová Blanka, Mgr. sociální pracovník OSPOD 510 475271810
Danišová Markéta, Mgr. sociální pracovník OSPOD S523 475271729
Hyhlanová Ludmila, Bc. sociální pracovník OSPOD 511 475271728
Illešová Jitka, Bc. sociální pracovník OSPOD 521 475271783
Kernerová Sabina, Mgr. sociální pracovník OSPOD S520 475271731
Křivánková Olga, Mgr. sociální pracovník OSPOD 508 475271719
Kukla Matěj, Bc. sociální pracovník OSPOD S509 475271726
Machková Monika referent sociálních věcí SPOD 502 475271733
Mitscherlingová Věra, Mgr. sociální pracovník OSPOD S504 475271735
Ocásková Lucie, Bc. sociální pracovník OSPOD 517 475271386
Pokorná Daniela, Mgr. sociální pracovník OSPOD S522 475271727
Tautermanová Blanka, Bc. sociální pracovník OSPOD S517 475271716
Wagner Kateřina, Bc. sociální pracovník OSPOD S507 475271718
Zelenka Tomáš, Bc. sociální pracovník OSPOD S516 475271717

podřízeni vedoucí

Budková Lenka asistent 527 475271722
Elšíková Dagmar ekonom 527 475271721
Šmidtová Miroslava ekonom/asistentka 135 475271503