image

Další informace

Další informace

Nový komunitní plán péče

Ústí nad Labem aktualizuje Komunitní plán péče obce s rozšířenou působní na roky 2023–2026. Občany vyzývá k zaslání názorů a připomínek na místní sociální služby.

Současný Komunitní plán péče obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem 2018–2021 je strategický dokument města, jehož záměrem je udržení, rozvoj nebo vznik nových sociálních (či souvisejících) služeb a programů. Snahou je, aby vyhovovaly občanům v rámci celého Ústecka a reagovaly na jejich potřeby.

Nový komunitní plán je určen pro následující roky 2023–2026.
Protože je pro tvůrce plánu důležité znát názor občanů, dovolujeme si vás tímto oslovit a požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Cílem je nejen zjištění kvality stávajících sociálních služeb poskytovaných v Ústí nad Labem a okolí, ale především zjištění aktuálních potřeb, postřehů a názorů v oblasti podpory péče o občany z různých cílových skupin a v oblasti podpory rodinné politiky zajišťující kvalitu života rodin na Ústecku.
Dotazníkové šetření je zcela anonymní. Formulář dotazníku bude otevřený až do 31. července 2022. Výsledky z tohoto šetření budou důležitými podklady pro vypracování nového komunitního plánu peče.
Město vyzývá, abyste se podělili o své názory, návrhy a připomínky na sociální služby a související aktivity v Ústí nad Labem a v blízkém okolí. Pomůžete tím naplánovat služby tak, aby lépe reagovaly na vaše potřeby či zájmy.

Děkujeme za spolupráci.
 Bytová koncepce městaKrizové byty

  • Celkové náklady projektu: 3.514.522,34 Kč
  • Dotace v Kč: 1.000.000,- Kč - 50%
  • Celkové financování MmÚ: 2.514.522,34 Kč
  • Doba realizace projektu: 1. 3. 2019 – 30. 6. 2021
  • Kontaktní osoba: Ing. Barbora Džuganová, e-mail: barbora.dzuganova@mag-ul.cz

Popis projektu: Účelem projektu je rekonstrukce malometrážních bytů včetně pořízení základního vybavení, využívaných především Odborem sociálních služeb (od 1.7.2021) a Odborem sociálních věcí. Krizový byt je služba pro ženy nebo osamělé rodiče s dětmi. V rámci této služby je poskytováno okamžité ubytování pro ženy nebo osamělé rodiče s dětmi v krizi (například fyzické nebo psychické týrání, hádky, rodinné nebo manželské konflikty, náhlá ztráta bydlení, rozvod, nečekané životní situace aj.). Jednou z podmínek užívání krizového bytu je spolupráce klientů v rámci odborného sociálního poradenství, krizové intervence, zprostředkování kontaktu s jinými institucemi aj. Tato poradenství zajišťuje Odbor sociálních služeb a Odbor sociálních věcí věcí Magistrátu města Ústí nad Labem. Základní pobyt je na 7 dní, maximálně však 3 měsíce. Úlohou krizového bytu je poskytnout podporu osobám s dětmi a osobám v nouzi, které se ocitly v momentální obtížné situaci, těmto osobám pomoci řešit nastalou svízelnou situaci ve spolupráci s Odborem sociálních služeb a Odborem sociálních věcí. Cílem krizového bytu je motivovat ubytované osoby k řešení své nepříznivé sociální situace, minimalizovat závislost ubytovaných na sociálních službách, poskytovat ubytování pouze na nezbytně dlouhou dobu, za předpokladu intenzivní sociální práce.

Projekt podpořen Fondem Ústeckého kraje/ KÚ ÚK

www.kr-ustecky.cz