Územní studie

AKTUÁLNĚ V PROCESU ZPRACOVÁNÍ

Informace se připravují.


ÚZEMNÍ STUDIE - ÚSTÍ NAD LABEM [PDF]

k. ú. Ústí nad Labem
Územní studie Kočkov I. - plochy P11-101 a Z11-2, k.ú. Ústí nad Labem
Územní studie Kočkov II. - plocha přestavby P11-3, k.ú. Ústí nad Labem
Územní studie Severní Terasa-Stříbrníky, Ústí nad Labem
Územní studie U Vodárny - Kočkov, plochy Z11-3 a P11-4 v k.ú. Ústí nad Labem
Územní studie Ústí nad Labem - plocha změny Z11-104
Územní studie Ústí nad Labem Božtěšice Z7-103
Územní studie Ústí nad Labem - plochy přestavby P11-47 a P11-48, Vaňov
Územní studie Ústí nad Labem - plochy přestavby P11-49, Vaňov
Územní studie Ústí nad Labem, plocha přestavby P11-5
k. ú. Brná nad Labem
Územní studie Brná nad Labem - P24-2
Územní studie Brná nad Labem - plocha změny Z24-3
k. ú. Dobětice
Územní studie Dobětice - Slunečná pláň
k. ú. Habrovice
Územní studie Habrovice - plocha změny Z4-102
Územní studie Habrovice - plocha změny Z4-4
Územní studie Habrovice - plocha změny Z4-6 a ZD4-108
Územní studie Habrovice - plocha změny Z4-8 a plocha přestavby P4-5
Územní studie U Habrovického rybníka
k. ú. Hostovice u Ústí nad Labem
Územní studie Hostovice Z16-4
k. ú. Mojžíř
Územní studie "Mojžíř P15-3, PD15-2"
k. ú. Neštěmice
Územní studie Neštěmice - plocha změny Z14-2
Územní studie Neštěmice - U Tří Křížů
k. ú. Nová Ves
Územní studie Nová Ves Z19-3, Z19-106 a Z19-107
k. ú. Předlice
Územní studie Předlice plocha P9-6, Z9-9, Z10-10
k. ú. Sebuzín
Územní studie Sebuzín - plocha změny Z25-104
Územní studie Sebuzín (přestavby P25-1 a P25-103)
k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem
Skorotice u Ústí nad Labem "Pod Školou" Z6-9, Z6-10, N6-6
Územní studie Skorotice u Ústí nad Labem (plocha změny Z6-6)
Územní studie Skorotice u Ústí nad Labem (plochy změn Z6-5 a Z6-4)
k. ú. Strážky u Habrovic
Územní studie Strážky u Habrovic (plocha změny Z2-2)
Územní studie Strážky u Habrovic (plocha změny Z2-6)
Územní studie Strážky u Habrovic (plochy změn Z2-7 a Z2-103)
k. ú. Střekov
Územní studie Střekov - plochy přestavby P18-1, P18-4, P18-5
Územní studie Střekov P18-20 "Jahodové pole"
k. ú. Všebořice
Územní studie Ústí nad Labem - nákupní centrum KIKA
Územní studie Všebořice - plocha přestavby P3-19
Územní studie Všebořice plocha přestavby P3-109, k. ú. Všebořice
Územní studie Všebořice plocha změny Z3-11, plocha přestavby P3-19, k.ú. Všebořice
Územní studie Všebořice, plocha změny Z3-21 a plocha přestavby P3-24, k.ú. Všebořice
Územní studie Všebořice plochy přestavby P3-108, k. ú. Všebořice
Územní studie Všebořice plochy přestavby P3-11
Územní studie Úžín - Podhoří, k. ú. Všebořice, k. ú. Dělouš

ÚZEMNÍ STUDIE OBCÍ V ORP ÚSTÍ NAD LABEM [PDF]

Dolní Zálezly
Územní studie U Skleníku - k. ú. Dolní Zálezly" pro plochu přestavby PB 3.2.
Chabařovice
Územní studie Chabařovice
Chuderov
Územní studie Chuderov - Chuderovec (zástavba RD)
Územní studie Chuderov - lokalita 1 - plocha Z1
Územní studie Chuderov - lokalita 2 - plocha Z2
Územní studie Chuderov - lokalita 3 - plocha Z4
Územní studie Chuderov - lokalita 4 - plocha Z6
Územní studie Chuderovec - Neznabohy - lokalita 5 - plocha Z7
Územní studie Chuderov - lokalita 3 - plocha P2
Územní studie Libov - lokalita 6 - plochy Z8 a P2
Územní studie Žežice - lokalita 8 - plocha Z6
Územní studie Žežice - lokalita 9 - plochy Z12 a Z13
Povrly
Územní studie Povrly - lokalita 3 + část B14
Řehlovice
Územní studie Dubice - lokalita Z16a
Územní studie Habří - Lochočice lokalita Z7
Územní studie Řehlovice - lokalita 22

ÚZEMNÍ STUDIE NA MAPĚ

V dynamické mapě lze vyhledávat dle čísel ploch, adres a míst, přibližovat, oddalovat, kliknutím na plochu územní studie se zobrazí další informace a odkazy na příslušné dokumenty.

Pro hledání dle adresy nebo místa klikněte na šipku ▼

Realizované územní studie (stav)

Nerealizované územní studie (záměr)


O ÚZEMNÍ STUDII

Územní studie jsou dle stavebního zákona tzv. územně plánovacím podkladem. Mohou sloužit jako podklad pro pořízení územně plánovací dokumentace (příp. její změny) nebo jako podklad pro rozhodování v území. Územní studie nejsou závazným podkladem pro územní rozhodování, jsou však podkladem neopominutelným.

Územní studií se zpravidla prověřují možnosti a podmínky změn konkrétního řešeného území. Jedná se především o prověřování řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů např. veřejné infrastruktury nebo vymezování veřejných prostranství včetně veřejné zeleně dle platných předpisů, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání řešeného území. Prověřované jsou dále plochy, které jsou ve střetu s limitem v území, např. záplavovým územím, ochrannými pásmy technické a dopravní infrastruktury nebo ochranným pásmem lesa aj. Účelem územních studií není navrhovat podrobnější prostorové uspořádání vč. urbanistických a architektonických podmínek pro zpracování projektové dokumentace a nahrazovat tak úlohu regulačních plánů. Účelem územních studií je detailní prověření například chybějící technické a dopravní infrastruktury nebo uspořádání zastavitelných ploch, které je v měřítku územně plánovací dokumentace obtížně řešitelné. Územní studie tak předchází možným problémům při rozhodování v území bez nutnosti zpracovávat detailní projektové dokumentace a procházet složitým územním řízením. Slouží také k ochraně veřejných zájmů (například k vymezování veřejných prostranství dle platných předpisů), řešení problémů týkající se ochrany životního prostředí aj. Územní studie nenahrazuje dohodu o parcelaci.

(více informací zde)