Obec Trmice

4. změna ÚPnSÚ Trmice "Újezd, na p.p.č. 621"

 • více informací zde
 • situační zákres
 • datum vydání 25.2.2008
 • datum nabytí účinnosti 14.3.2008
 • uložení změny
  • Městský úřad Trmice - odbor výstavby, dopravy a životního prostředí
  • Magistrát města Ústí nad Labem - odbor územního plánování
  • Krajský úřad Ústeckého kraje - odbor územního plánování
 • dálkový přístup
 • dokladová část je uloženana Městském úřadě Trmice