image

Regenerace sídliště zadní trakt ul. Masarykova

Vážení  občané města,

Mapa územíStatutární město Ústí nad Labem si Vás dovoluje informovat, že odbor dopravy a majetku připravuje podle postupu a v náležitostech dle nařízení vlády č. 390/2017 Sb, zpracování studie a projektu Plánu regenerace sídliště zadního traktu ul. Masarykova v Ústí nad Labem - „Regenerace sídliště zadní trakt ul. Masarykova“. Cílem plánu regenerace sídliště je najít řešení aktuálních problémů území, navrhnout řešení dopravní situace ve smyslu efektivního a funkčního řešení (obytná zóna, technický stav komunikací a schodišť, odvodnění) včetně pěší zóny. Nedílnou součástí plánu regenerace je návrh řešení zeleně, kontejnerových stání, veřejného osvětlení, návrh vhodných volnočasových aktivit a nového mobiliáře.

Aktuality

Veřejná setkání

04.10.2022 Dovolujeme si Vás pozvat na dvě veřejná setkání, která se budou konat dne 19.10.2022 od 10:00 a 15:00 v Informačním středisku města Ústí nad Labem, Mírové náměstí 1/1, 400 01 Ústí nad Labem, 1. patro.
 

Dotazník

19.05.2022

Vážení obyvatelé a návštěvníci lokality, děkujeme za Váš zájem o život na tomto sídlišti a vyplnění průzkumné ankety. Výsledky ankety je možné zhlédnout zde.

 

Urbanistické vycházky v řešeném území

06.04.2022 Dovolujeme si vás pozvat na dvě urbanistické vycházky v řešeném území, které se uskuteční dne 20. 4. 2022.
 

Dokumenty

Kontakty

  • Objednatel – Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
  • Zhotovitel – Ars Fabrica,s.r.o., Na Dolinách 8/30, 147 00 Praha 4, e-mail: info@arsfabrica.com