TISKOVÁ ZPRÁVA

02.11.2018

Rady města Ústí nad Labem 31. 10. 2018

2. Venkovní areál Plavecké haly Klíše výběr dodavatele

Rada města schválila přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem Venkovní areál Plavecké haly Klíše společnosti Metrostav Praha 8 – Libeň s nabídkovou cenou ve výši 89 929 999,99 Kč bez DPH. Do zadávacího řízení se přihlásila také společnost HARTEX CZ z Litoměřic, která nabídla 89 989 555,00 Kč bez DPH. Nabídka dodavatele, která se dle zadavatelem stanoveného způsobu hodnocení, tedy elektronické aukce, umístila na prvním místě, splňuje požadovanou kvalifikaci a zároveň ke své nabídce dodavatel Metrostav přiložil veškeré požadované dokumenty.

3. Zrušena zakázka na vybudování zimní haly pro beachvolejbal, nikdo se nepřihlásil

O zrušení podlimitní veřejné zakázky na vybudování zimní haly pro beachvolejbal rozhodla rada města. Město neobdrželo žádnou nabídku. Radní proto schválili nové vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 3.300.000 Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení a jmenovali obálkovou a hodnotící komisi.

10. Město získalo dotaci na nákup drtičů

Město získalo dotaci téměř 500 tisíc korun na pořízení drtičů zahradního odpadu. Předmětem projektu je zakoupení 109 drtičů zahradního odpadu, cílem projektu je snížení množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu ukládaného na skládku. Zakoupené drtiče budou zapůjčeny po dobu 5 let občanům s trvalým pobytem v Ústí nad Labem, kteří o ně projeví zájem a jejich nemovitosti se nacházejí na katastrálních územích statutárního města Ústí nad Labem. O způsobu příjmu žádostí o drtiče bude odbor životního prostředí informovat na webových stránkách. Celkové náklady projektu budou 714 277 Kč, 30% spolufinancování města činí 214 283 Kč.

12. Tři nové přístřešky MHD

Město vybuduje další 3 nové přístřešky městské hromadné dopravy, a to v ulici Vinařská, Vaňov – škola a Svádov – nádraží. Celková pořizovací cena bude 255 tisíc korun. Rada města schválila rozpočtové opatření, kterým doplnila potřebné finanční prostředky. Původní rozpočet na 2 přístřešky byl 240 tisíc korun, vysoutěženo bylo velmi výhodně, a tak je možné při doplnění 15 tisíc korun vybudovat přístřešky 3. Svádov a Vaňov budou s bočnicemi, Vinařská (Pod Holoměří) bez bočnic (z prostorových důvodů).

14. Dotace pro zdravotně postižené

Dotaci z rozpočtu odboru kultury, sportu a sociálních služeb, určených na oblast sportu ve výši 30 000 korun získá Unie ROSKA – ÚSTÍ NAD LABEM. Prostředky jsou určeny na úhradu nákladů rehabilitačních technik spojených s celoroční činností zdravotně postižených osob s roztroušenou sklerózou. V rámci rehabilitace a udržení fyzické kondice jsou pořádány rekondiční pobyty, turnaje v BOCCIA, ergoterapie, plavání a veslování v loděnici ve Vaňově.

21. Město podpořilo akci „Večer pro tiché tlapky

Dar ve výši 20 tis. Kč získala společnosti SPMP ČR pobočný spolek Ústí nad Labem na sedmý ročník vánočního koncertu žáků speciální školy s názvem „Večer pro tiché tlapky VIII.“, který bude 6. 12. 2018 v Severočeském divadle opery a baletu. Na 8. ročníku vánočního koncertu vystoupí žáci speciální školy s profesionálními umělci. Výtěžek akce je tradičně věnován na realizaci projektu zooterapie, který organizace ve spolupráci se Speciální základní školou, Mateřskou školou a Praktickou školou Ústí nad Labem realizuje u žáků se středně těžkým, těžkým mentálním postižením, více vadami a poruchami autistického spektra.

 

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí

Magistrát města Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8

401 00 Ústí nad Labem

Tel. +420 475 271 469, +420 724 010 680

www: www.usti-nad-labem.cz