image

TISKOVÁ ZPRÁVA

17.03.2022

 

Rady města Ústí nad Labem 17. 3. 2022

 

1. Poskytnutí dotací v oblasti sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním

Odbor sociálních služeb předložil radě ke schválení rozdělení finančních prostředků určených na poskytnutí dotací v oblasti sociálních služeb a jim blízkých služeb. Celková výše je 9 310 000 Kč. Do dotačního řízení na rok 2022 bylo do dvou dotačních titulů podáno 33 žádostí od 27 subjektů poskytujících jednu či více registrovaných sociálních služeb či služeb jim blízkých. V rámci těchto žádostí bylo tedy předloženo 73 jednotlivých projektů (služeb) žádajících o finanční podporu. Do jednotlivých dotačních titulů byly podány žádosti v tomto počtu:

1. Registrované sociální služby = 26 žádostí (66 služeb)

2. Podpora rodiny = 7 žádostí

Z dotačního řízení bylo kontrolou vyřazeno 5 žádostí. Všechny žádosti, které splnily podmínky programu, byly věcně hodnoceny odborem a následně dotačním výborem. V rámci procesu hodnocení jedna služba nezískala minimální počet bodů, kterého je dle pravidel Dotačního programu nutno dosáhnout pro získání podpory. Finanční návrhy jednotlivých dotací byly vypočítány dle vzorce stanoveného Dotačním programem.

Rada schválila poskytnutí dotace pro společnost CESPO na částečnou úhradu nákladů služby dle projektu Tlumočnické služby ve výši 9 620 Kč.

Žádosti o dotace nad 50 tisíc korun, s nimiž rada souhlasila, budou předloženy zastupitelstvu. Příkladem je podpora Oblastní charity Ústí nad Labem na projekty Centrum pro rodinu Ovečka, Centrum služeb pro rodinu, Azylový dům Samaritán a další. Souhlas získala také např. podpora pro společnosti OPORA, Fokus Labe, DRUG-OUT Klub, WHITE LIGHT I, Helias Ústí nad Labem, Člověk v tísni a mnoho dalších. Kompletní seznam bude předložen zastupitelům.

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí  

Magistrát města Ústí nad Labem 

Velká Hradební 2336/8 

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz