image

TISKOVÁ ZPRÁVA

16.03.2022

 

Rady města Ústí nad Labem 14. 3. 2022

 

1. Dozorčí rada Collegium Bohemicum

Ředitel společnosti Collegium Bohemicum PhDr. Petr Koura, Ph.D. požádal o obnovení členství v dozorčí radě společnosti dvěma členům, kteří již tuto funkci v minulosti vykonávali, a sice Mgr. Tomáši Riegrovi a Mgr. Petru Karlíčkovi, Ph.D. Rada města oba členy jmenovala do dozorčí rady společnosti Collegium Bohemicum.

 

3. Dozorčí rada Metropolnet

Stávající člen dozorčí rady společnosti Metropolnet Felix Lauda odstoupil z funkce. Rada proto v působnosti valné hromady společnosti Metropolnet zvolila Ing. Martina Koláře členem dozorčí rady.

 

6. Výběr dodavatelů pro modernizace učebny pro přírodní vědy, technické a řemeslné

Rada města souhlasila s přidělením nadlimitní veřejné zakázky s názvem Modernizace učebny pro přírodní vědy, technické a řemeslné na Základní škole Pod Vodojemem. Předmětem plnění jsou stavební úpravy a dodávky nového vybavení pro tyto učebny. Tato zakázka je rozdělena na čtyři samostatné části.

 • Část 1 – Stavební úpravy – schválena dodavateli Studio Jelínek s nabídkovou cenou 1 764 602 Kč bez DPH. Uchazeči byli tři, nejvyšší nabídková cena byla 1 848 671 bez DPH.
 • Část 2 – Vybavení učebny – schválena dodavateli FLAME Systém s nabídkovou cenou 3 134 200 Kč. Uchazeči byli dva, druhá nabídková cena byla ve výši 3 139 280 Kč bez DPH.
 • Část 3 – Konektivita – schválena jediná nabídka od dodavatele AUTOCONT s nabídkovou cenou 3 134 352 Kč bez DPH.
 • Část 4 – Strukturovaná kabeláž – schválena dodavateli ULIMEX s nabídkovou cenou 1 599 868 Kč bez DPH. Uchazeči byli čtyři, nejvyšší nabídková cena byla 2 058 861 Kč bez DPH.

Zakázka je financována z dotace projektu Ministerstva pro místní rozvoj se spoluúčastí zřizovatele ve výši 10 %.

 

7. Výběr dodavatele pro opravu a rekonstrukci osvětlení na zimním stadionu

Rada města schválila přidělení nadlimitní veřejné zakázky s názvem Oprava a rekonstrukce osvětlení na zimním stadionu dodavateli ULIMEX s nabídkovou cenou 3 596 865 Kč bez DPH. Uchazeči byli dva, druhá nabídková cena byla ve výši 4 048 697 bez DPH. Hodnota realizovaného plnění nesměla přesáhnout 5 765 000 Kč bez DPH. Předmětem této nadlimitní zakázky je provedení rekonstrukce a opravy osvětlení na zimním stadionu v Ústí nad Labem včetně provedení souvisejících stavebních prací, projekčních a revizních prací, dodávek a služeb. Realizace bude rozdělena na tři etapy. Etapa č. 1 bude kompletní rekonstrukce hlavní osvětlovací soustavy nad ledovou plochou, a to včetně řídícího systému, projektové dokumentace, výchozí revize a odborného a závazného stanoviska TIČR. Etapa č. 2 a č. 3 bude zahrnovat opravu stávajícího osvětlení ve všech ostatních prostorech formou výměny svítidel kus za kus, v některých prostorech budou svítidla doplněna.

Plnění této veřejné zakázky bude probíhat mimo provozní časy zimního stadionu, tzn. pouze při odstávkách a dále pak především v časech od 21.00 hod. do 6.00 hod.

 

8. Výběr dodavatele na velkoplošnou opravu vozovky Jizerská

Rada schválila přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem Jizerská 10–22 – velkoplošná oprava vozovky dodavateli STRABAG nabídkovou cenou 1 788 582 Kč bez DPH. Uchazečů bylo devět, nejvyšší nabídka byla 2 541 073 Kč bez DPH. Hodnota realizovaného plnění nesměla přesáhnout 2 800 000 Kč bez DPH. Předmětem této veřejné zakázky je realizace velkoplošné opravy vozovky v úseku Jizerská 10–22. Jedná se o zaslepenou část komunikace s parkovacím zálivem.

Doba realizace prací je od 19. 5. 2022 do 15. 7. 2022.

 

9. Výběr dodavatele na velkoplošnou opravu uličního prostoru Puškinova

Rada města schválila přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem Puškinova – velkoplošná oprava uličního prostoru dodavateli Metrostav Infrastructure s nabídkovou cenou ve výši 918 383 Kč bez DPH. Uchazečů bylo devět, nejvyšší nabídka byla 1 577 732 Kč bez DPH. Hodnota realizovaného plnění nesměla přesáhnout 1 800 000 Kč bez DPH. Předmětem této veřejné zakázky je realizace velkoplošné opravy uličního prostoru v ul. Puškinova v úseku Žukovova – Máchova.

Doba plnění je od 15. 4. 2022 do 30. 6. 2022.

 

10. Výběr dodavatele na velkoplošnou opravu vozovek Arbesova, Rozmezí a Ve Štěpnici

Rada schválila přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem Arbesova, Rozmezí, Ve Štěpnici – velkoplošná oprava vozovek dodavateli STRABAG s nabídkovou cenou 1 519 586 Kč bez DPH. Uchazečů bylo deset, nejvyšší nabídka byla 2 189 744 Kč bez DPH. Hodnota realizovaného plnění nesměla přesáhnout hodnotu 2 400 000 Kč bez DPH. Předmětem této veřejné zakázky je realizace velkoplošné opravy vozovek v ul. Arbesova, Rozmezí a Ve Štěpnici, Ústí nad Labem – Hostovice. V rámci opravy bude provedena velkoplošná výměna obrusné vrstvy vozovek. Dodavatel si před zahájením stavby zajistí provedení odběrů a laboratorních zkoušek pro zhodnocení, zda je asfaltová směs vedlejším produktem, nebo odpadem.

Doba realizace prací je od 16. 5. 2022 do 29. 7. 2022.

 

17. Zvýšení plateb za správu a údržbu světelných signalizačních zařízení

Uzavření dodatku smlouvy o dílo na Správu, údržbu, obnovu a provozování světelných signalizačních zařízení schválila rada města. Měsíční platba se tak zvýší o 9 481 Kč bez DPH (na částku 258 981 Kč bez DPH). Jde o navýšení 3,8 % způsobené inflací. Zálohová úhrada za energie zůstává na částce 60 000 Kč bez DPH.

 

22. Převod uspořených financí na odboru školství, kultury a sportu

Rada města schválila rozpočtová opatření OŠKS v celkové výši 5 310 000 Kč. Jde o finance, které byly uspořeny v roce 2021. Prostředky budou použity následovně:

 • Oblast kultury (200 000 Kč)
  • městské akce – jde o finanční prostředky získané od Spolchemie na základě smlouvy o spolupráci z roku 2021 – 200 000 Kč
 • Oblast sportu (4 810 000 Kč)
  • Tradiční olympijské sporty reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži ČR vč. mládežnických kategorií – vzhledem ke schválenému dotačnímu programu bude rozpočet v oblasti sportu navýšen o 2 510 000 Kč tak, aby zůstala zachována činnost sportovních klubů
  • Celoroční podpora pohybových aktivit občanů města Ústí nad Labem nad 21 let (nový dotační titul, resp. obnovený cca po deseti letech), cílem je podpora pohybových aktivit po období covidu pro registrované sportovce – 700 000 Kč
  • Zvýšené náklady na úhradu nájemného (rezerva pro zimní stadion a plaveckou halu na Klíši) – 1 600 000 Kč
 • Oddělení školství (300 000 Kč)
  • Sportovní aktivity ve školách (pilotní projekt k propojení sportovních klubů a prvních stupňů základních škol) – o nový projekt, kdy v hodinách tělesné výchovy trenéři různých sportovních klubů dětem na prvním stupni představí konkrétní sport – 300 000 Kč

 

32. Dotace a úvěr na projekt Čelakovského – smíšený dům

Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o úvěru z programu Výstavba pro obce – Výzva č. 2/112/2019 – na pořízení dostupných bytů, dostupných domů a smíšených domů a smlouvy o poskytnutí dotace z programu Výstavba pro obce – Výzva č. 1/112/2019 – na pořízení sociálních bytů, sociálních domů a smíšených domů. Obě tyto smlouvy musí ještě schválit zastupitelstvo, jemuž rada tento krok doporučila. Dotace na sociální byty činí 16 075 497 Kč, úvěr na dostupné byty 14 891 795 Kč. Fixní úroková sazba bude stanovena dle SFPI (https://sfpi.cz/zakladni-sazba-eu-pro-cr) dne 1. 4. 2022 a snížená o 0,5 %. Předpokládané zahájení provozu domu Čelakovského je prosinec 2022.

 

37. Pojmenování veřejného prostranství jako Park rodiny Schichtů

S návrhem na pojmenování veřejného prostranství v části obce Střekov na pozemcích p.č. 2568/1, 2574, 2573, 2575/1, 2575/2, 2572, 2576, 2577, 2578/1, 2578/2 na Park rodiny Schichtů souhlasila rada města. Šest parcel je v majetku města, čtyři ve vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jde o park na nábřeží u Benešova mostu, který je dosud bezejmenný. Návrh na pojmenování již schválilo střekovské zastupitelstvo (24. 6. 2020), nyní bude předložen městskému zastupitelstvu.

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí  

Magistrát města Ústí nad Labem 

Velká Hradební 2336/8 

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz