image

TISKOVÁ ZPRÁVA

02.03.2022

 

Rady města Ústí nad Labem 28. 2. 2022

 

Odsouzení válečné agrese Ruské federace

Rada města po projednání:

 1. Důrazně odsuzuje akt ruské agrese proti suverénnímu státu Ukrajina.

 

 1. Bere na vědomí:
 • Připravenost města na případnou uprchlickou krizi, včetně zajištění ubytovacích zařízení a zajištění bezplatné lékařské péče prostřednictvím EUC kliniky.
 • Zřízení pietního místa před informačním střediskem města.

 

 1. Souhlasí:
 • S vypovězením smlouvy o partnerství mezi městem Ústí nad Labem a partnerským městem Vladimir.
 • S poskytnutím částky ve výši 1 000 000 Kč na pomoc válečným uprchlíkům.

 

 1. Ukládá PhDr. Ing. Petru Nedvědickému:
 • Předložit návrh na vypovězení partnerské smlouvy mezi městem Ústí nad Labem a partnerským městem Vladimir zastupitelstvu města.
 • Předložit návrh na poskytnutí částky ve výši 1 000 000 Kč na pomoc válečným uprchlíkům.

 

Město navíc pořádá i materiální sbírku. Jako symbol podpory Ukrajiny je nasvícen kostel Nanebevzetí Panny Marie modro-žlutě.

 

1. Memorandum o spolupráci

Radní schválili uzavření Memoranda o spolupráci mezi městem Ústí nad Labem, městem Bílina a Ústeckým krajem. Společným záměrem signatářů předkládaného memoranda je vytvoření bezpečnostního a datového koridoru, jehož dlouhodobým cílem je rozvoj integrované bezpečnosti v širším regionálním kontextu, tedy podpora tvorby bezpečnostně-datového ekosystému celého Ústeckého kraje. Memorandum je uzavíráno na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní lhůtou a nezakládá právo žádného ze signatářů na finanční či hmotné plnění od jiných signatářů.

 

2. Šrámkova – oprava vozovky – vyhlášení zakázky

Vyhlášení veřejné zakázky s názvem Šrámkova – velkoplošná oprava vozovky schválila rada města. Předpokládaná hodnota plnění je 8 000 000 Kč bez DPH. Předmětem zakázky je oprava vozovky v ulici Šrámkova v úseku Poláčkova – točna MHD. Realizace je naplánována na od 15. května do 30. července 2022.

 

7. Rozšíření placeného parkování do průmyslové zóny v Předlicích

Rada města vydala nařízení obce č. 1/2022 o vymezení místních komunikací na katastrálním území města Ústí nad Labem k placenému stání motorových vozidel a schválila cenové podmínky těchto stání. Předmětem změny oproti starému nařízení je doplnění placených úseků v průmyslové zóně v Předlicích. Cílem změny je zpoplatnit stání nákladních vozidel v této lokalitě, a snížit tím náklady města na úklid apod. Ceny byly stanoveny následovně:

 • Vozidlo TIR – 500 Kč za každých započatých 24 hodin,
 • Ostatní vozidla – 20 Kč/hod; celodenní stání za 100 Kč.

Změny budou platné od 1. dubna 2022.

 

10. Pronájem stavby veřejných toalet v Městských sadech

Rada města schválila pronájem stavby veřejných toalet bez čp/če včetně pozemku p. č. 741 o výměře 45 m2 a části pozemku p. č. 742/1 o výměře cca 5 m2 pro sklad a výpůjčku části pozemku p. č. 742/1 o výměře cca 36 m2 na předzahrádku, vše v k. ú. Ústí nad Labem, Mgr. et Bc. Ivaně Balcarové za těchto podmínek:

a) celkové nájemné ve výši 28 000 Kč/rok bez DPH

b) pronájem na dobu určitou 15 let s možností uplatnit opci na prodloužení doby trvání nájmu

dvakrát vždy o 5 let

c) účel nájmu: zřízení a provozování bistra se zachováním veřejných toalet

d) provozní doba veřejných toalet bude min. v rozsahu:

 • listopad–duben: 9.00 – 14.00 hodin (kromě víkendů)
 • květen–červen: 9.00 – 16.30
 • červenec–srpen: 9.00 – 20.00
 • září–říjen: 9.00 – 16.30

e) vstupné za veřejné toalety bude max. do výše 10 Kč/osoba

f) projektová dokumentace přestavby musí být schválena pronajímatelem

g) příspěvek pronajímatele na náklady spojené s provozem veřejných toalet ve výši 100 000 Kč/rok včetně DPH.

Záměrem pronájmu je ponechat toalety přístupné celoročně v provozní době bistra a nabídnout návštěvníkům parku občerstvení s venkovním posezením s možností zapůjčit si sportovní vybavení. Bistro by bylo místem kulturních akcí pro veřejnost.

 

12. Dotace pro tradiční kolektivní a individuální sporty

Rada města souhlasila s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2022 Odboru školství, kultury a sportu, určených na oblast sportu Tradiční kolektivní a individuální sporty. Jde o první část finančních prostředků, a to vzhledem ke schválenému rozpočtovému provizoriu. Jakmile dojde ke schválení rozpočtu města na rok 2022, bude předložena ke schválení druhá část finančních prostředků na podporu uvedených klubů, se kterými je v návrhu rozpočtu počítáno.

Rada města souhlasila s poskytnutím dotací takto:

1. Tradiční olympijské sporty reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži ČR včetně mládežnických kategorií:

a) FK Ústí nad Labem – mládež – 2 059 000 Kč

b) Fotbalový klub Ústí nad Labem – 2 199 500 Kč

c) HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM – 2 387 000 Kč

d) HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM – 2 667 500 Kč

e) Basketbalový klub Ústí nad Labem – 1 029 500 Kč

f) BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N. L. – 1 556 000 Kč

g) SK VOLEJBAL Ústí nad Labem – 1 100 000 Kč

h) SK VOLEJBAL Ústí nad Labem – 1 556 000 Kč

ch) Florbal Ústí – 608 500 Kč

i) Florbal Ústí – 444 500 Kč

 

2. Ostatní seniorské kolektivní sporty reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži:

a) BLADES Ústí nad Labem – 235 000 Kč

b) FC Rapid Ústí nad Labem – 235 000 Kč

 

3. Individuální seniorské sporty reprezentující město Ústí nad Labem v nejvyšší a druhé nejvyšší soutěži:

a) Ústecká akademie plaveckých sportů – 140 000 Kč

b) Athletic Club Ústí nad Labem – 70 000 Kč

c) USK PROVOD – 70 000 Kč

 

4. Individuální juniorské sporty

a) Gymnastický sportovní klub Ústí nad Labem – 120 000 Kč

b) TJ Stadion Ústí nad Labem – 150 000 Kč

c) Ústecký krasobruslařský klub – 100 000 Kč

d) KST Apollo Ústí nad Labem – 70 000 Kč

 

Tento bod bude předložen ke schválení zastupitelům.

 

13. Dotace pro 12. Ples Severočeských patriotů

Rada souhlasila s poskytnutím individuální dotace ve výši 200 000 Kč z rozpočtu roku 2022 Odboru školství, kultury a sportu určeného na oblast kultury společnosti CRAZY Production na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 12. Ples Severočeských patriotů. Jedná se o tradiční společenskou akci v Ústí nad Labem, která je navštěvovaná nejen obyvateli Ústí nad Labem, ale i návštěvníky z regionu. Akce se uskuteční v Domě kultury Ústí nad Labem 19. března 2022. Celkové náklady akce jsou uváděny ve výši 1 274 000 Kč.

Návrh bude předložen ke schválení zastupitelům.

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí  

Magistrát města Ústí nad Labem 

Velká Hradební 2336/8 

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz