image

TISKOVÁ ZPRÁVA

16.02.2022

 

Rady města Ústí nad Labem 14. 2. 2022

 

2. Jmenování vedoucí OŠKS

Rada města jmenuje s účinností od 1. března 2022 Bc. Martinu Čmejlovou do funkce vedoucí Odboru školství, kultury a sportu, a to s ohledem na její předchozí praxi a na nabyté znalosti a zkušenosti. Do výběrového řízení se přihlásili dva uchazeči, kteří splňovali předepsané podmínky.

 

3. Revitalizace podchodu Kamenný vrch, Střekov – výběr dodavatele

Rada schválila přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem Revitalizace podchodu pro pěší Kamenný vrch, Střekov dodavateli INSKY. Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace revitalizace podchodu s nabídkovou cenou ve výši 1 793 965 Kč bez DPH.

 

4. Revitalizace ulice Nová – 2. etapa – výběr dodavatele

Na základě doporučení hodnotící komise rozhodla rada města o výběru dodavatele k veřejné zakázce Revitalizace ulice Nová, Ústí nad Labem – Střekov 2. etapa, který se umístil na prvním místě v pořadí. Tím je INSKY se sídlem Nový svět, Ústí nad Labem s nabídkovou cenou ve výši 5 633 967 Kč bez DPH. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je březen 2022. Předání dokončeného díla včetně zajištění vydání kolaudačního souhlasu bude do 24 týdnů od předání staveniště.

 

5. Studentská – velkoplošná oprava chodníku – výběr dodavatele

Přidělení veřejné zakázky s názvem Studentská – velkoplošná oprava chodníku dodavateli HAGL schválila rada města. Společnost HAGL vyhrála výběrové řízení s nabídkovou cenou 280 000 Kč bez DPH. Hodnota plnění nesměla přesáhnout 500 000 Kč bez DPH. Dodavatelů se přihlásilo osm. Předmětem zakázky je realizace velkoplošné opravy levostranného chodníku v ul. Studentská v úseku Opletalova – křižovatka Studentská x Studentská v Neštěmicích. Doba plnění je od 21. 3. 2022 do 29. 4. 2022.

 

6. Raisova, Na Pile – velkoplošná oprava chodníků - výběr dodavatele

Rada schválila přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem Raisova, Na Pile – velkoplošná oprava chodníků dodavateli INSKY, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější s nabídkovou cenou ve výši 532 137 Kč bez DPH. Předmětem zakázky je velkoplošná oprava pravostranného chodníku v ul. Raisova v úseku Děčínská – Varšavská a levostranného chodníku v ul. Na Pile v úseku Železničářská – Těšínská, Střekov. Doba realizace je stanovena od 18. 4. 2022 do 19. 6. 2022.

 

10. Provoz MŠ v době letních prázdnin

Rada města schválila přerušení nebo omezení provozu mateřských škol v době letních prázdnin 2022. Týká se to 13 mateřských škol, které nejsou zařazeny do systému uzavření a prostřídání určených mateřských škol schváleném v prosinci 2021. Podstatou systému je, že se školky budou střídat tak, aby během prázdnin v jednotlivých obvodech nebyla najednou uzavřena všechna předškolní zařízení, a rodiče tak mohli k umístění dětí využít školky, které zůstanou v provozu.

 

12. Rozpočet Dobrovolného svazku obcí Jezero Milada na rok 2022

Rozpočet Dobrovolného svazku obcí Jezero Milada na rok 2022 vzali na vědomí členové rady města, zároveň schválili členský příspěvek statutárního města Ústí nad Labem pro rok 2022 ve výši 375 215 Kč. Na jednání Valné hromady DSOJM bylo rozhodnuto ponechat členské příspěvky ve stejné výši jako v roce 2021. Prostředky budou věnovány například na doplnění turistické infrastruktury – pořízení cykloboxů a opravy stávajícího mobiliáře nebo zorganizování dvou velkých celodenních akcí pro veřejnost s názvem Zahájení sezóny a Ukončení sezóny – soutěže pro děti, divadelní představení, posílení veřejné hromadné dopravy, exhibice sportovních klubů a netradičních sportů, ZOO vláček, občerstvení, drobné dárky, inzerce atd.

 

17. Přijetí dotace na kompostéry a vermikompostéry

Rada města schválila přijetí dotace od Ústeckého kraje ve výši 497 730 Kč na realizaci projektu s názvem Kompostéry a vermikompostéry – nádoby na třídění bioodpadu. Cílem projektu je snížení objemu bioodpadu ve směsných nádobách a umožnění občanům města separovat organické zbytky na jejich zahradách a následné kompletní využití vzniklého kompostu. Žádost o nádobu na třídění mohou podat občané na webu města Ústí nad Labem. Celkové výdaje jsou odhadnuty na 711 050 Kč.

 

18. Poskytnutí daru pro Klub kaktusářů Ústí nad Labem

Rada schválila poskytnutí peněžitého daru ve výši 10 000 Kč Klubu kaktusářů Ústí nad Labem. Příspěvek poslouží k částečnému zajištění vhodných prostor a organizačního průběhu sympozia Klubu kaktusářů v Ústí nad Labem. Na sympozium, které se bude konat dne 23. dubna 2022, jsou pozváni mimo jiné i zahraniční pěstitelé ze spřátelených spolků, s nimiž klub delší dobu spolupracuje. Cílem akce je především oslovení široké veřejnosti se zálibou o tento druh rostlin a motivovat ke zvýšení odborného zájmu o kaktusy a sukulenty.

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí  

Magistrát města Ústí nad Labem 

Velká Hradební 2336/8 

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz