image

TISKOVÁ ZPRÁVA

09.02.2022

 

Rady města Ústí nad Labem 8. 2. 2022

Rada města projednala návrh rozpočtu na rok 2022, souhlasila s ním a doporučila zastupitelům jeho schválení a také schválení střednědobého výhledu hospodaření města do roku 2025.

V návrhu rozpočtu se počítá s celkovými příjmy pro rok 2022 ve výši 2,064 mld. Kč a s celkovými výdaji ve výši 2,350 mld. Kč. Rozdíl vyrovnávají přebytek hospodaření a převod nevyčerpaných prostředků na investice z loňského roku.

V neinvestiční části výdajového rozpočtu je navržena částka 1,994 mld. Kč, z toho dotace pro městské obvody 175 mil. Kč, což je o 28,6 mil. Kč více než v loňském roce. Na investice je plánováno 356,294 mil. Kč. Splátky úvěrů představují více než 102 mil. Kč. Do peněžního fondu pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem se navrhuje příděl ve výši 20 mil. Kč (k této částce se v návrhu rozpočtu doplňuje dalších 20 mil. Kč nečerpaného zůstatku tohoto fondu z předchozího roku). K největším investičním akcím bude patřit rekonstrukce bývalé ubytovny v Čelakovského ulici na smíšený bytový dům za 37,5 mil. Kč nebo rekonstrukce ZŠ a MŠ Jitřní za 13 mil. Kč. Stejnou částku si vyžádá i rekonstrukce služebny městské policie Na Nivách. Na rekonstrukce ulic a chodníků je v rozpočtu připraveno několik desítek milionů korun. Chodník v Hostovicích je plánován za 11,5 mil. Kč, revitalizace ul. Nová II. etapa bude stát 11,3 mil. Kč, na rekonstrukci zdejšího podchodu jsou určeny téměř tři miliony korun, na rekonstrukci komunikace Mezní je připraveno 9 mil. Kč. Ve střednědobém výhledu rozpočtu se pro následující roky uvažují další finanční prostředky, a to pro komunikaci Mezní dalších 35 mil. Kč, pro ZŠ a MŠ Jitřní dalších 17 mil. Kč a pro služebnu MP na Nivách rovněž dalších 17 mil. Kč.

Zastupitelstvu města bude návrh rozpočtu předložen k projednání 7. března. Bude-li rozpočet schválen, nahradí dosavadní rozpočtové provizorium.

 

Romana Macová

tisková mluvčí  

Magistrát města Ústí nad Labem 

Velká Hradební 2336/8 

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz