image

TISKOVÁ ZPRÁVA

15.11.2021

 

Rady města Ústí nad Labem 12. 11. 2021

 

1. Změna ve vedení Dopravního podniku města Ústí nad Labem

Rada města vzala na vědomí rezignaci Ing. Libora Turka, Ph.D. na pozici výkonného ředitele společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s. a dohodu o odstoupení Ing. Libora Turka, PhD. z funkce člena představenstva Dopravního podniku. Současně vzali radní na vědomí zprávu představenstva Dopravního podniku o výsledku hlasování o usnesení formou per rollam.

Rada zvolila Mgr. Ing. Simonu Mohacsi, MBA členkou představenstva Dopravního podniku a souhlasila s pověřením Mgr. Ing. Simony Mohacsi, MBA výkonem funkce výkonné ředitelky Dopravního podniku.