image

TISKOVÁ ZPRÁVA

18.05.2021

Rady města Ústí nad Labem 17. 5. 2021

 

1. Změna v obsazení dozorčí rady společnosti AVE Ústí nad Labem

Městští radní souhlasí s návrhem na odvolání stávajících členů dozorčí rady společnosti AVE – jmenovitě Bc. Jan Cibrík a MUDr. Hilmi-Mahmoud Al-Eraidi. Novými členy rady by se měli stát Ing. Jiří Vavruška a Mgr. Blanka Konečná. Odvolání i jmenování jednotlivých členů bude projednávat zastupitelstvo města.

 

4. Rozpočtové opatření ODM – veřejné osvětlení

Rada města schválila rozpočtové opatření ve výši 826 710 Kč v položce Veřejné osvětlení. Město Ústí nad Labem ukončilo k 31. 12. 2020 smluvní akt s firmou ELTODO OSVĚTLENÍ na správu veřejného osvětlení. Součástí této smlouvy byly i zálohové platby na elektrickou energii. Vzhledem k velkému počtu odběrných míst probíhalo přepojování již od 15. 12. 2020, takže část nákladů na elektrickou energii bude hradit již nový provozovatel, tj. Dopravní podnik města Ústí nad Labem. Firma ELTODO OSVĚTLENÍ prostřednictvím dobropisu vrátila nevyčerpané prostředky a ty je nutné rozpočtovým opatřením vrátit do rozpočtu odboru dopravy a majetku, aby mohly být náklady za elektrickou energii uhrazeny Dopravnímu podniku.

 

10. Převzetí hrobek významných Ústečanů do majetku města Ústí nad Labem

S převzetím hrobek významných Ústečanů do majetku města Ústí nad Labem v souladu s metodikou Úřadu vlády České republiky s názvem K péči o opuštěné německé a další hroby na hřbitovech v ČR souhlasí rada města. Jedná se o tyto hrobky:

hrobka rodiny Wolfrumů – umístěna na hřbitově Krásné Březno, hrobka rodiny Futerových – umístěna na hřbitově Krásné Březno, hrobka rodiny Baseltů – umístěna na hřbitově Krásné Březno, hrobka rodiny Köhlerů – umístěna na hřbitově Krásné Březno, hrobka Johanna Schichta – umístěna na hřbitově Střekov, hrobka Alexandra Wölfela – umístěna na hřbitově Střekov. Všechny pozemky jsou v majetku statutárního města Ústí nad Labem. Majetková komise doporučila převzetí hrobek schválit. Záměr bude předložen k projednání zastupitelstvu.

 

11. Dohoda o ukončení nájmu parní přípojky – Městský stadion

Rada města schválila uzavření dohody o ukončení Smlouvy o nájmu parní přípojky tepla pro objekt Masarykova 228 (TJ Spartak) ze dne 31. 7. 2014 se společností ČEZ Teplárenská a zároveň udělila souhlas Fotbalovému klubu Ústí nad Labem s uzavřením podnájemní smlouvy na parní přípojku tepla pro tento objekt. Přípojka byla vybudována v rámci rekonstrukce stadionu a smlouvu s ČEZ uzavřely Městské služby. Stadion je od roku 2017 pronajat Fotbalovému klubu, který proto uzavře vlastní smlouvu s ČEZ.

 

12. Souhlas s rekonstrukcí sportovního hřiště VOŠZ a SŠZ Ústí nad Labem

Udělení souhlasu pro Vyšší odbornou školu zdravotnickou a Střední školu zdravotnickou, Ústí nad Labem s rekonstrukcí venkovních sportovišť schválila rada města. Jde o sportoviště nacházející se na částech pozemků p.č. 717/1 a 719/1 v k.ú. Ústí nad Labem, které škola užívá na základě nájemní smlouvy z roku 1999. Udělení souhlasu je podmíněno kladným stanoviskem vodoprávního úřadu, orgánu ochrany přírody a krajiny a také správce objektu elektrické sítě na p.p.č. 717/2.

 

13. Poskytnutí dotací – Akce sportovního kalendáře

Rada schválila poskytnutí dotací z rozpočtu OŠKS v oblasti sportu – Akce sportovního kalendáře. Rozděleno bylo necelých 700 000 korun takto:

1)         Beach Aréna Ústí na akci Závěrečný turnaj Ústecký ligy minibeach/beach dětí a mládeže ve výši 34 800 Kč,

2)         Bicykl Team Ústí nad Labem na akci Ústí MTB CUP – seriál pěti závodů horských kol 2021 ve výši 43 200 Kč,

3)         Český florbal na akci Street Floorball League ve výši 37 200 Kč,

4)         Events 4 you na akci Urban Challenge ve výši 29 500 Kč,

5)         FK Ústí nad Labem – ženy na akci Arma Women Cup ve výši 38 200 Kč,

6)         FK Ústí nad Labem – ženy na akci Arma Winter Cup ve výši 33 000 Kč,

7)         Gymnastický sportovní klub Ústí nad Labem na akci Ústecký pohárek ve výši 23 100 Kč,

8)         Gymnastický sportovní klub Ústí nad Labem na akci Ústecký pohár ve výši 31 400 Kč,

9)         Mgr. Michal Neustupa na akci Winter Milada Run ve výši 41 000 Kč,

10)       Potápěči Ústí nad Labem na akci Ústecký žabák ve výši 10 600 Kč,

11)       SK KAMURA RYU SHOTOKAN na akci Krajský kvalifikační turnaj MČR Beginners ve výši 16 000 Kč,

12)       SK KAMURA RYU SHOTOKAN na akci Vánoční pohár nadějí 2021 ve výši 16 200 Kč,

13)    SPORT UNION na akci Ústecký regionální pohár a Ústecká regionální liga družstev karate žactva ve výši 41 900 Kč,

14)       SPORT UNION na akci Vánoční pohár talentů karate 2021 ve výši 41 300 Kč,

15)    Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem na akci Mezinárodní turnaj kadetů v boxu OH naděje ve výši 40 300 Kč,

16)       TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl rychlostní kanoistiky na akci Ústecký kilometr ve výši 16 500 Kč,

17)       TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl veslování na akci 49. Ústecká zatáčka ve výši 36 500  Kč,

18)       TJ Saně Ústí na akci Pohár PKÚ ve výši 33 500 Kč,

19)       Ústecký krasobruslařský klub na akci Ústecká bruslička ve výši 33 100 Kč,

20)       Ústecký krasobruslařský klub na akci Krušnohorská brusle ve výši 46 000 Kč,

21)       Už tam budeeem?! na akci T-Mobile Olympijský běh v Ústí nad Labem ve výši 20 500 Kč,

22)       Už tam budeeem?! na akci Běh pro paměť národa ve výši 18 600 Kč.

 

14. Poskytnutí dotací v oblasti sportu – mimořádné žádosti

Rada schválila poskytnutí dotací z rozpočtu OŠKS pro rok 2021 na základě mimořádných žádostí takto: 

a) Jan Ulman na Reprezentaci a podporu juniorského jezdce Supermoto 250 ccm – zajištění sportovní sezony 2021 ve výši 41 000 Kč,

b) University Sport Agency na Podporu sportovní reprezentace univerzitního hokejového týmu HC NORTH WINGS Ústí nad Labem ve výši 124 000 Kč,

c) Ústecká akademie plaveckých sportů na Mistrovství ČR dospělých a dorostu v plavání – 4. kolo Českého poháru ve výši 178 000 Kč.

Dotace nad 50 000 Kč budou předloženy ke schválení zastupitelstvu města.

 

15. Dotace v oblasti volnočasových aktivit – akce volnočasového kalendáře

Poskytnutí dotací z rozpočtu OŠKS na akce volnočasového kalendáře schválila rada města. Všechny dotace jsou určeny na částečnou úhradu nákladů na konkrétní akci a rozděleny takto:

 • Animal Therapy na akci Den s Animal Therapy – Prázdniny se blíží ve výši 5 000 Kč,
 • ARACHNOPARK WORLD na akci Teraristika v Ústí aneb Oči do Přírody ve výši 19 500 Kč,
 • Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 7113 Kola Waštepi na akci Turistický pochod PORTA BOHEMICA – Pohádková cesta ve výši 7 300 Kč,
 • Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 7113 Kola Waštepi na akci Turistický pochod Ústecká jarní padesátka ve výši 7 500 Kč,
 • Český kynologický svaz ZKO Ústí nad Labem – Bukov – 155 na akci OTEVÍRÁNÍ STUDÁNEK ve výši 17 100 Kč,
 • Český kynologický svaz ZKO Ústí nad Labem – Bukov – 155 na akci POHÁR OSVOBOZENÍ TART ve výši 17 300 Kč,
 • Český kynologický svaz ZKO Ústí nad Labem – Bukov – 155 na akci ZAVÍRÁNÍ STUDÁNEK ve výši 25 000 Kč,
 • Junák – český skaut, středisko Ústí nad Labem na akci Po liščí stopě 2021 ve výši 25 000 Kč,
 • KČT, odbor LOKO Teplice na akci Loučení 2021 ve výši 25 900 Kč,
 • Mensa České republiky na akci Logická olympiáda – Ústecký kraj ve výši 7 900Kč,
 • Rodinné centrum Slunečník na akci Mariánská strašidla aneb Pohádková cesta Ústím ve výši 14 400 Kč,
 • Rodinné centrum Slunečník na akci Večerníčková zahrada ve výši 7 800 Kč,
 • Via Europa na akci Umíme využít volný čas ve výši 9 500 Kč,
 • YMCA Ústí nad Labem na akci Závody kočárků 2021 ve výši 21 600 Kč.

 

16. Poskytnutí finančních příspěvků pro žáky 1. tříd základních škol v Ústí nad Labem

Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 000 Kč na každého žáka první třídy základní školy zřizované městem Ústí nad Labem schválila rada města. Peníze jsou určené na pořízení učebních pomůcek. Ty pro děti zajistí základní školy. Město příspěvek vyplácí od roku 2012, kdy jej zrušilo Ministerstvo školství. V loňském roce nastoupilo do základních škol 948 prvňáčků, celkově bylo školám vyplaceno 1 896 000 Kč. V letošním rozpočtu jsou na tento účel připraveny dva miliony korun.

 

18. Nové prostory pro Pečovatelskou službu budou upraveny

Rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a odboru dopravy a majetku ve výši 100 000 Kč schválila rada. Prostředky jsou určeny na vymalování prostor a případné opravy či výměnu podlahové krytiny pro Pečovatelskou službu, která se ke dni od 1. července přestěhuje z původních pronajatých prostor do městského objektu Hoření 3083/13, kde bude vykonávat svou činnost ve 4. a 5. podlaží budovy. Prostory 5. podlaží budou využity pro umístění archivu a skladů. Prostory 4. podlaží budou využity pro umístění kanceláří, místnosti pro pečovatelky a místnosti pro jednání s klienty této příspěvkové organizace.

Dále bylo schváleno rozpočtové opatření ve výši 90 000 Kč OMOSRI a ODM na nákup vybavení do krizových bytů v Matiční.

 

21. Zoologická zahrada získala dotaci téměř 5 milionů korun

Rada schválila přijetí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva životního prostředí v rámci dotačního programu Příspěvek zoologickým zahradám pro rok 2021. Prostředky ve výši 4 950 039 Kč jsou převedeny na účet ústecké zoo a jsou rozčleněny na:

1. Chov ohrožených druhů světové fauny v českých zoologických zahradách – 4 704 067 Kč;

2. Zapojení českých zoologických zahrad do systému ochrany přírody ČR – 133 652 Kč;

3. Spolupráce českých ZOO v rámci mezinárodních programů ohrožených druhů a významnými ZOO a institucemi v cizině, podpora členství a účasti českých ZOO v mezinárodních organizacích – 112 320 Kč.

 

22. Čelakovského – smíšený dům

Radní souhlasili s rozpočtovým opatřením finančního odboru a odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v celkové výši 32, 548 mil. korun na akci Čelakovského – smíšený dům.

Zastupitelstvo města schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace a žádosti o poskytnutí úvěru na projekt Čelakovského – smíšený dům v rámci výzvy č. 1/112/2019 (žádost o dotaci) dotačního programu Výstavba pro obce. Dne 4. 5. 2021 bylo doručeno oznámení o předběžném vyhodnocení žádosti o poskytnutí prostředků formou dotace a informace o předběžném vyhodnocení žádosti o úvěr. Dle oznámení a informace Státní fond podpory investic předběžně rozhodl o přidělení finančních prostředků formou dotace ve výši 16 435 656 Kč, max. však do výše způsobilých nákladů, a příslibu úvěru ve výši 15 225 434 Kč.

Předmětem projektu je rekonstrukce objektu v ulici Čelakovského 806/4 na smíšený dům se 16 sociálními byty a 17 dostupnými byty. Statutární město Ústí nad Labem v rámci podání žádosti o podporu využije formu podpory dotace na sociální byty a formu podpory zvýhodněného úvěru na dostupné byty. Podporované bydlení v režimu sociálních bytů využijí především senioři, dostupné byty umožní poskytnout benefit zaměstnaneckého bydlení pro potřebné profese, např. IZS, školská zařízení a domovy pro seniory. Rada města na svém zasedání dne 7. 9. 2020 odsouhlasila zřízení zástavního práva k pozemku parcelní číslo 582/4, jehož součástí je stavba k zajištění úvěru poskytnutého Státním fondem podpory investic (SFPI) ve výši maximálně 16 mil. Kč v projektu Čelakovského smíšený dům a vinkulaci pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění zastavované nemovitosti ve prospěch Státního fondu podpory investic (SFPI). Rozpočtové opatření bude předloženo zastupitelstvu ke schválení, které o předfinancování investiční akce rozhodne.

Rozpočet projektu (náklady jsou uvedeny včetně DPH):

Celkové způsobilé náklady projektu: 31 661 090 Kč

Celkové nezpůsobilé náklady projektu: 886 447 Kč

Celkové náklady projektu: 32 547 537 Kč

Předpokládaná výše podpory (stavební úprava pro změnu užívání prostor k jiným účelům než k bydlení):

a) Dotace na sociální byty (hlavní cílová skupina senioři):

Celkové způsobilé náklady na sociální byty: 16 435 656 Kč.

Maximální (předběžně schválená) výše dotace v režimu vyrovnávací platby: 16 435 656 Kč.

b) Úvěr na dostupné byty (hlavní cílová skupina potřebné profese např. IZS):

Celkové způsobilé náklady na dostupné byty: 15 225 434 Kč.

Maximální (předběžně schválená) výše úvěru v režimu investiční podpory na místní infrastrukturu: 15 225 434 Kč.

Harmonogram:

Datum podání žádosti o dotaci a žádosti o úvěr: 14. 7. 2020.

Předpokládaný termín zadávacího řízení: květen až srpen 2021.

Předpokládané termíny samotné realizace stavebních úprav: září 2021 – 30. 9. 2022.

Předpokládané zahájení provozu: 1. 11. 2022.

Po schválení rozpočtového opatření a zpracování zadávací dokumentace bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby.

 

23. Grafický vizuál města Ústí nad Labem. Město získá novou vizuální identitu a logo v otevřené soutěži

Radní schválili rozpočtové opatření ve výši 1 680 000 Kč. Z investiční rezervy finančního odboru byly prostředky převedeny na odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic na akci Grafický vizuál města Ústí nad Labem a uzavření smlouvy o organizaci designérské soutěže na základě výjimky se společností Czechdesign center na zhotovení vizuální identity statutárního města Ústí nad Labem. Statutární město Ústí nad Labem chce nahradit značku z roku 2005 a najít moderní a ucelenou vizuální identitu, která bude mít potenciál sjednotit veškerou prezentaci města i jeho subjektů a kultivovat tak veřejné prostředí. Designérská soutěž, kterou pořádá odborná organizace Czechdesign, bude otevřená všem zájemcům o účast. Aktuálně používaná značka, která se skládá z grafického symbolu řek Labe a Bílina v modré barvě a textu internetové adresy v červeném poli, již neodpovídá aktuálním potřebám města v oblasti prezentace a nereflektuje všechny kanály, kterými město komunikuje. Proto se zástupci města rozhodli najít nový směr vizuální komunikace a ke spolupráci oslovit odbornou organizaci Czechdesign, která měla na starosti například soutěže pro Kadaň, Litoměřice nebo Prahu 3. Ústí nad Labem se rozhodlo jít formou profesionálně organizované otevřené soutěže, která je tou nejférovější. Do prvního kola se totiž bude moci přihlásit každý. Návrhy bude hodnotit odborná porota složená z nezávislých odborníků a zástupců města. V prvním kole lze očekávat desítky přihlášených prací, do druhého pak postoupí tři nejlepší soutěžící. Vizuální identita bude primárně zpracována pro Magistrát města Ústí nad Labem, ale zároveň tak, aby mohla být využita i pro prezentaci všech čtyř městských obvodů. Bude tedy umožňovat individuální odlišení, ale zároveň sjednocovat komunikaci města jako celku. Zahrnovat bude též identitu pro příspěvkové organizace a akciové společnosti města, jako jsou Dopravní podnik města Ústí nad Labem nebo ZOO Ústí nad Labem. Výsledkem nebude pouze logo, ale ucelená podoba veškerých výstupů komunikace města. Kromě konceptu identity budou mít designéři za úkol navrhnout též podobu internetových stránek, úředních dokumentů, tištěného zpravodaje, letáků, plakátů nebo označení budov a manuálu, jak s identitou pracovat.

 

24. Ukončení projektu Forget Heritage

Informace o aktuálním vývoji projektu Forget Heritage vzali na vědomí radní. Zároveň schválili zapojení 588 740 Kč do rozpočtu FO položky Finanční rezerva. Tyto finance město obdrželo na spolufinancování projektu z programu Interreg CENTRAL EUROPE. Cílem projektu byla revitalizace zanedbaných historických budov, které jsou nevyužívané nebo málo či špatně využívané, a to prostřednictvím kreativních a inovativních metod, a zhodnocením kulturního a historického dědictví. Projekt Forget Heritage byl realizován od června 2016 do listopadu 2019.

 

27. Nový ředitel Mateřské školy Ústí nad Labem, 5. května

Mgr. Bc. Daniela Příhodu jmenovala rada města na místo ředitele Mateřské školy Ústí nad Labem, 5. května s účinností od 1. 8. 2021. Do konkurzního řízení se přihlásili tři zájemci. Jedna uchazečka byla kvůli nesplnění požadavků odborného vzdělání vyřazena. Komise na základě konkurzního řízení zařadila Daniela Příhodu na první místo a radní její návrh akceptovali.

 

28. Vyhlášení veřejné zakázky Vybudování multimediální a ICT učebny Základní školou Ústí nad Labem, Rabasova

Rada schválila vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem Vybudování multimediální a ICT učebny – dodávky ICT a vnitřní konektivity s předpokládanou hodnotou plnění 3 965 530 Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení. Schváleno bylo také vyhlášení podlimitní veřejné zakázky Dodávka nábytku a nábytkového vybavení s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 967 105 Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení. Radní také schválili zadávací dokumentaci k oběma veřejným zakázkám. Předmětem zakázky bude dodávka ICT, tj. interaktivního setu, stolních počítačů, digitální jazykové laboratoře a SW, dále vnitřní konektivity včetně montáže, instalace, implementace a konfigurace zařízení.  Nabídky budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny. Termín plnění smlouvy je do 12 týdnů od zahájení dodávek na základě písemné výzvy zadavatele, nejpozději však do 30. 9. 2021. Zahájení je předpokládáno v červnu 2021.

 

32. Organizační změna magistrátu

Radní schválili s účinností od 1. 7. 2021 organizační změnu MmÚ spočívající v integraci živnostenského odboru do odboru správního. Takovéto uspořádání se osvědčilo v mnoha jiných velkých městech a mimo sloučení z důvodu podobnosti agend to přinese i úsporu v rovině personální. Ze stávajících dvou oddělení živnostenského odboru bude vytvořeno oddělení jedno a dělba práce bude případně provedena ve faktické rovině a v rámci pracovně právní dokumentace. Další změnou je vytvoření samostatného odboru sociálních služeb, ve kterých bude soustředěna samosprávná agenda týkající se sociální oblasti, která byla doposud roztříštěna v odboru sociálních věcí a na odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb. Cílem této změny je oddělení samostatné a přenesené působnosti a snaha o větší pružnost právě v oblasti samosprávné.

Rada na návrh tajemníka zrušuje oddělení sociálních služeb v odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb včetně pracovního místa vedoucího oddělení, zrušuje oddělení sociální práce v odboru sociálních věcí včetně pracovního místa vedoucího oddělení, zrušuje živnostenský odbor včetně pracovního místa vedoucího odboru, sekretářky odboru, vedoucího oddělení registrace podnikatelů a vedoucího oddělení kontrolního a správního. Dále zrušuje 1 pracovní místo malíře v odboru hospodářské správy, zrušuje 1 pracovní místo referenta veřejných zakázek na právním odboru, zrušuje 1 pracovní místo referenta oddělení školství na odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb a zrušuje 2 pracovní místa referentů ve stavebním oddělení na odboru územního plánování a stavebního řádu. Název odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb se mění na odbor školství, kultury a sportu.

Počet zaměstnanců zařazených do magistrátu města je stanoven na 411.

 

33. Zřízení komisí RM

Rada města zřizuje od 1. 6. 2021 dvě komise rady města:

1. Komise sportu a volnočasových aktivit. Rada jmenovala jejího předsedu, kterým je Mgr. Zdeněk Kubec, dále jmenovala členy komise: Mgr. Václav Suchánek, Ing. Gabriela Volfová, Stanislav Petráček, Alexej Lesnik, Martin Vágner, Jiří Horák, Mgr. Jan Vácha, Mgr. Jan Musil.

2. Komise sociálně zdravotní problematiky a Místní agendy 21. Rada jmenovala předsedkyni Mgr. Lenku Jaremovou, členy komise jsou: Karel Karika, Jan Janeček, Mgr. Alena Pinkasová, Mgr. Vilém Balvín, Gabriela Hubáčková, Zbyněk Haase.

 

35. Změna v obsazení orgánů obchodních společností

Rada města Ústí nad Labem rozhodla v působnosti Valné hromady společnosti Metropolnet, že odvolává z funkce člena dozorčí rady Ing. Mgr. Ladislava Báču a jmenuje členy dozorčí rady:

a) Milana Anýže,

b) Ing. Naděždu Myškovou,

c) Mgr. Zdeňka Kubce.

Rada souhlasila s odvoláním Vlastimila Douchy z funkce člena dozorčí rady společnosti Tepelné hospodářství Ústí nad Labem a souhlasila se jmenováním Mgr. Jana Skalského do funkce člena dozorčí rady společnosti Tepelné hospodářství Ústí nad Labem. Radní souhlasili s návrhem na odvolání Zbyňka Svobody z funkce člena dozorčí rady společnosti Severočeské divadlo a souhlasili s návrhem na jmenování Filipa Nuckollse do funkce člena dozorčí rady společnosti Severočeské divadlo. Souhlasná stanoviska budou předložena zastupitelstvu.

 

36. Město nesouhlasí se zrušením Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem

Rada města trvá na nesouhlasném stanovisku k plánovanému zrušení Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem. Primátor Petr Nedvědický se v této věci už v lednu obrátil na tehdejšího ministra zdravotnictví, bohužel jeho dopis zůstal bez odpovědi. Proti zrušení ústavu se staví laická i odborná veřejnost. Obecně je to považováno za krok zpět v úrovni poskytovaných služeb. Zdravotní ústav si za dobu své existence vytvořil v regionu velmi silnou pozici. Je plně respektován všemi partnery – městy a obcemi, odbornými institucemi nebo neziskovými organizacemi a dalšími subjekty. Neuvážená změna v podobě zrušení ústavu se může projevit velmi negativně. Nahrazení ústavu bude spojeno s řadou problémů, nepůjde jen o počáteční zmatky, potíže s navazováním kontaktů, hledání funkčního přizpůsobení místním potřebám. To vše má současný Zdravotní ústav dávno vyřešeno a může fungovat k plné spokojenosti. Je-li třeba nějaká změna nebo vylepšení, jistě by mohla proběhnout ve stávající podobě instituce. V této souvislosti je pro radu města znepokojující i nedávné odvolání ředitele ústavu, ke kterému dosud nebyly poskytnuty relevantní informace. Tento postoj radních bude předložen i zastupitelům.

 

39. Regulace hazardu na území města obecně závažnou vyhláškou

Radní schválili znění OZV vyhlášky regulující hazard na území města Ústí nad Labem. Cílem vyhlášky je omezení rizik vyplývajících z provozování hazardních her a účasti na nich. Hry mají negativní vliv na hráče samotné a mohou vytvářet i prostředí pro vznik lichvy či loupeží. Vyhláška počítá s kompletním odstraněním herních automatů z heren i kasin, kde však bude i nadále možné provozovat živou hru. Vyhláška bude předložena ke schválení zastupitelstvu města na květnovém zasedání.

 

Rada města podpořila Izrael

Rada města schválila vyvěšení vlajky Státu Izrael na dobu jednoho týdne na budovu magistrátu statutárního města Ústí nad Labem jako podporu Izraeli v boji proti terorismu.

 

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí

Magistrát města Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz

tel.:475 271 469, 724 010 680