image

TISKOVÁ ZPRÁVA

01.04.2021

 

Rady města Ústí nad Labem 30. 3. 2021

 

1. Rada vybrala dodavatele veřejné zakázky na opravu kotev vaňovské opěrné zdi

Rada schválila přidělení zakázky s názvem Ústí nad Labem, Vaňov – Opěrná zeď – oprava kotev na základě doporučení hodnotící komise firmě STRABAG Rail, která nabídla cenu ve výši 8 855 066 Kč bez DPH. Uchazeči byli tři.

Předmětem veřejné zakázky je náhrada stávajícího kotvení opěrné zdi a oprava porušených skořepin konstrukce této zdi. Zároveň bude osazeno měření kotevních sil dynamometry. Akce je spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí, název projektu: Ústí nad Labem – Vaňov – opěrná zeď – oprava kotev. Požadovaný termín realizace je od písemné výzvy zadavatele k zahájení plnění (předání staveniště dodavateli) do 31. 10. 2021.

 

 

 

 

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí

Magistrát města Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz

tel.:475 271 469, 724 010 680