image

TISKOVÁ ZPRÁVA

24.04.2020

Rady města Ústí nad Labem 23. 4. 2020

 

1. Město získalo darem ochranné masky

Město Ústí nad Labem dostalo od Číny darem 50 000 roušek - jednorázových chirurgických masek. Město věnuje část domovům seniorů a také pedagogům do škol, které se plánují otevřít.

 

2. Změna úředních hodin magistrátu

Radní schválili změny úředních hodin Magistrátu města Ústí nad Labem s účinností od 4. 5. 2020 takto:

Pondělí 8.00 – 11.00; 13.00 – 17.00
Úterý 8.00 – 11.00; 13.00 – 15.00
Středa 8.00 – 11.00; 13.00 – 17.00
Čtvrtek UZAVŘENO
Pátek 8.00 – 11.00

 

 

 

 

Cílem této úpravy je sjednocení úředních hodin a vyčlenění neúředního dne, kdy budou vyřizovány agendy odborů. Samozřejmě vyčlenění čtvrtku jako neúředního dne neznamená, že by nemohlo dojít k obsloužení klientů, kteří byli individuálně objednaní. Přepážková pracoviště správního odboru budou zajišťovat činnost v pondělí až středu bez polední přestávky. Nově bude zřízena podatelna pro veřejnost ve vestibulu magistrátu, aby bylo zajištěno osobní podání i v neúřední čtvrtek.

 

5. Dodatek ke stavbě venkovního areálu plavecké haly na  Klíši

Rada schválila dodatek ke smlouvě na rekonstrukci venkovní části Plaveckého areálu Klíše v Ústí nad Labem, kterým dojde k navýšení ceny díla na částku 100 247 478,62 Kč bez DPH. Původní cena díla byla bez DPH 89 929 999,99 Kč. Obsahem dodatku je například doplnění zábradlí k opěrné zdi nad popelnicemi, doplnění uzavíracích armatur a úpravy potrubí sání atrakcí pro zimní období, úpravy na strojním vybavení v čerpadlovně  včetně úprav na elektročásti a měření a regulaci, doplnění brodítka v místě vstupního schodiště od plavecké haly, doplnění stropního podhledu v prostoru občerstvení, osazení 2 dvou pítek pro nutnost zajištění pitné vody u bazénů.

 

6. Dotace na celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)

Rada souhlasí, že i nadále bude pokračovat schvalovací proces podaných žádostí na celoroční sportování mládeže.

 

7. Areál zdraví Větruše – zahájení projektových prací

Radní města berou na vědomí zahájení I. etapy projektových prací na akci Areál zdraví Větruše. V rámci zpracování projektové dokumentace bude v zájmové lokalitě situována řada rozmanitých a zábavných atrakcí nejen pro děti, ale i pro dospělé. Předmětem I. etapy bude vytvoření nezbytného zázemí pro obsluhu atrakcí a údržbu areálu, půjčovny náčiní (hole, míčky atd.) a sociálního zařízení pro návštěvníky. V dalších etapách bude následovat prověření možnosti realizace konkrétních atrakcí – dětské lanové centrum, dětské hřiště, hřiště na pétanque, vzduchová trampolína, adventure minigolf a tobogány.

 

 

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí

Magistrát města Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz