image

TISKOVÁ ZPRÁVA

04.03.2020

Rady města Ústí nad Labem 2. 3. 2020

 

Radní uvolnili 800 000 korun na desinfekční prostředky

Rada města schválila mimořádně rozpočtové opatření ve výši 800 000 korun na nákup dezinfekčních prostředků pro základní i mateřské školy, pro domovy seniorů a dům dětí a mládeže. Rozvoz do škol a dalších zařízení probíhá ze zásob CO, jde o prostředky na úklid a desinfekci povrchů. Následovat budou hygienické gely a další osobní ochranné pomůcky, kterou budou za vyčleněné prostředky dokoupeny.

2. Investiční dotace pro městské obvody

Rada města schválila dotace pro městské obvody. Městský obvod město dostal 2 500 000 Kč, částka je rozdělena na dvě akce. Na dětská hřiště na území obvodu je schváleno 1 500 000 Kč a další milion korun je určen na úpravu ploch před požární zbrojnicí Skorotice. Dotaci 2 500 000 Kč získal i MO Neštěmice. Na opravu chodníku v ulici Sibiřská tak půjde 2 350 000 Kč a zbylých 150 000 Kč na výstavbu schodiště v ulici Žežická (Krásné Březno). Obvodu Severní Terasa byly také schváleny prostředky ve výši 2 500 000 Kč na opravy chodníků a schodišť (např. Kmochova, Jizerská, Marvanova).

3. Dotace 1 400 000 Kč pro městské obvody na kulturní aktivity

Rada města každoročně finančně podporuje kulturní akce jednotlivých obvodů, proto projednala

a schválila dle žádostí městských obvodů rozpočtové opatření v celkové výši 1 400 000 Kč. Shodně žádají o 300 000 Kč MO Neštěmice (např. rozsvícení vánočních stromů, mikulášská besídka) a MO Střekov (např. Střekovský ples, otvírání řeky, lampionový průvod), MO Severní Terasa žádá na kulturní akce (např. na Den Severní Terasy, pálení čarodějnic atd.) 300 000 Kč a na akci Barvám neutečeš 200 000 Kč. Centrální obvod získal 300 000 Kč např. na Ústecký schod, Kinematograf bratří Čadíků nebo mikulášskou).

5. Od května bude probíhat velkoplošná oprava vozovky Revoluční

Na základě doporučení hodnotící komise k veřejné zakázce Revoluční – velkoplošná oprava vozovky přidělila rada zakázku uchazeči, který se umístil na prvním místě v pořadí, tj. STRABAG s nabídkovou cenou ve výši 1 258 907 Kč bez DPH. Podáno bylo šest nabídek, nejvyšší byla za 1 547 720 Kč bez DPH. Termín realizace je od 01. 05. 2020 do 30. 06. 2020.

6. Vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele rekonstrukce bazénu v jeslích

Rada vyhlásila podlimitní veřejnou zakázku na zhotovitele akce Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 12 600 000 Kč bez DPH.

Předmětem rekonstrukce bazénu v jeslích jsou stavební úpravy ve stávajícím bazénovém centru pro plavání kojenců a batolat včetně nové bazénové technologie a přístavby pro rozšíření hygienického zázemí bazénu a skladu venkovních hraček. Součástí jsou i úpravy hygienického zázemí pro zaměstnance, šaten pro rodiče s dětmi a hlavního vstupu do bazénové části křídla C s možností vjezdu s dětským kočárkem (nová rampa se schodištěm). Vybraný účastník bude povinen dokončit plnění veřejné zakázky do osmi měsíců.

24. Poskytnutí financí příspěvkovým organizacím na nákup vybavení

Příspěvek 70 905 Kč pro ZŠ Školní náměstí na nákup nové vodní lázně pro ohřátí potravin a devíti šatních skříní schválila rada města. Toto vybavení z roku 1994 již nebylo ve vyhovujícím stavu. Rada dále schválila příspěvek 90 000 Kč pro MŠ Vyhlídka na pořízení SchoolBoardu 65. Jde o pořízení mobilní interaktivní sestavy pro digitální vzdělávání, a to včetně tiskárny, interaktivního displeje, integrované PC, pojízdného stojanu a příslušenství.

 

26. Příspěvky školním zařízením na zpracování studií proveditelnosti – Výzva č. 92 IROP

Rada města schválila přidělení dotací v hodnotě 837 320 Kč celkem šesti školám. Konkrétně pro ZŠ Palachova, ZŠ a MŠ Nová, ZŠ Neštěmická, ZŠ Pod Vodojemem, ZŠ a MŠ Jitřní, ZŠ Rabasova. Finance jsou určeny na zpracování studie proveditelnosti podle Výzvy č. 92 IROP – Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony. V rámci této výzvy školy žádají u Ministerstva pro místní rozvoj o dotace na modernizace učeben.

 

29. Finanční dar Krajské zdravotní

Na odbornou konferenci 18. Perinatologické dny Ústeckého kraje poskytne město příspěvek ve výši 20 000 Kč. Akce se uskuteční ve dnech 11. a 12. června a účastní se jí odborníci z oboru porodnictví, neonatologie a fetomaternální medicíny.

 

 

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí

Magistrát města Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz