image

TISKOVÁ ZPRÁVA

12.02.2020

Rady města Ústí nad Labem 10. 2. 2020

 

1. Výběr dodavatele na opravu chodníku v Londýnské ulici

Rada města schválila přidělení podlimitní zakázky Londýnská – oprava konstrukce chodníku – 1. etapa dodavateli Patriku Hartovi, který se ve výběrovém řízení umístil na prvním místě. Tato společnost nabídla nejnižší cenu, a to 499 560 Kč bez DPH. Realizace bude v období od 1. 5. 2020 do 30. 6. 2020. Řízení se účastnilo 15 zájemců.

 

2. Výběr dodavatele na opravu chodníku v ulici Za Válcovnou

Rada města schválila přidělení podlimitní zakázky Za Válcovnou – velkoplošná oprava chodníku – 1. etapa dodavateli Patriku Hartovi, který se ve výběrovém řízení umístil na prvním místě. Tato společnost nabídla nejnižší cenu, a to 449 355 Kč bez DPH. Realizace bude od 1. 4. 2020 do 31. 5. 2020. Řízení se účastnilo 13 zájemců.

 

4. Město získalo dotaci na asistenty prevence kriminality

Městu byla poskytnuta Ministerstvem práce a sociálních věcí dotace 3 847 500 Kč na realizaci projektu Asistenti prevence kriminality v Ústí nad Labem 2. Spolufinancování projektu je ve výši 202 500 Kč a bude zajištěno z rozpočtu městské policie pro příslušné roky.

Město Ústí nad Labem již několikrát úspěšně realizovalo projekty zaměřené na asistenty prevence kriminality, které byly podpořeny prostřednictvím programů MV ČR nebo MPSV ČR. Tyto projekty se osvědčily a napomohly ke zlepšení bezpečnostní situace ve městě a zároveň se koncept asistentů prevence kriminality pozitivně projevil na zaměstnanosti osob z cílové skupiny a vytvoření či zlepšení jejich pracovních návyků. Město chce proto pokračovat ve stávajících způsobech řešení situace a zajištění bezpečnosti v problematických lokalitách. Asistenti prevence kriminality jsou začleněni do struktury městské policie. Pod vedením zkušeného mentora provádějí hlídkovou službu v daných lokalitách. Mezi jejich prioritní činnosti patří dohled nad veřejným pořádkem s využitím místní a osobní znalosti, podílení se na mediaci a řešení vznikajících problémů v lokalitě (sousedské spory, znečišťování prostranství apod.), pozitivní působení na děti a mládež svou přirozenou autoritou aj.

Hlavní výstupy projektu:

14 asistentů prevence kriminality, kteří budou vybráni na základě výběrového řízení, projdou vstupním školením (požární ochrana a bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a vstupním školením nutným pro jejich působení na pozici asistenta prevence kriminality (poskytnutí první pomoci, právní minimum, nebezpečný odpad apod.), budou vybaveni pracovními oděvy a pomůckami.

Doba realizace projektu:

• datum zahájení realizace projektu: 1. 10. 2021

• datum ukončení realizace projektu nejpozději do 30. 9. 2022

 

18. Krizové byty budou stát 4 miliony korun

Rada města schválila z investiční rezervy další 2 000 000 Kč na akci Krizové byty – stavební úpravy. Z fondu Ústeckého kraje byla městu přidělena dotace ve výši 1 000 000 Kč s původním odhadem nákladů ve výši 2 000 000 Kč a termínem realizace projektu do 31. 3. 2020.

V rámci realizace projektu zpracoval odbor dopravy a majetku projektovou dokumentaci na rekonstrukci objektu Matiční 184/7, jejíž součástí je vybudování dvou krizových bytů s celkovými náklady 3 748 375 Kč s DPH. Stavební povolení bylo vydáno na konci ledna 2020.

Změna harmonogramu projektu:

dle původní žádosti 1. 3. 2019 – 31. 3. 2020

změna žádosti 1. 3. 2019 – 31. 12. 2020

 

19. Město získalo podporu na stavbu vodíkové plnicí stanice

Rada města schválila přijetí dotace ve výši 30 784 000 Kč z Operačního programu Doprava na projekt Výstavba vodíkové plnící stanice v Ústí nad Labem pro Dopravní podnik města Ústí nad Labem. Vodíková plnicí stanice bude vystavěna na okraji areálu Spolku pro chemickou a hutní výrobu v Ústí nad Labem, která bude i dodavatelem vodíku do této stanice. Podmínky dodání a čistota vodíku závisí na dalších jednáních se Spolkem. Zavádění infrastruktury vodíkové mobility navazuje na memorandum o spolupráci uzavřené mezi městem a Spolkem pro chemickou a hutní výrobu a na Národní akční plán čisté mobility, jehož cílem jsou pozitivní dopady na kvalitu života ve městech a snížení závislosti ČR na ropných produktech. Výstavba vodíkové plnicí stanice bude také impulsem k navázání na projekt TriHyBus. Výstavba vodíkové plnicí stanice a plánovaný nákup vodíkových autobusů také mimo jiné koresponduje s evropskými projekty JIVE a JIVE 2, jejichž cílem je přispět ke komercializaci palivočlánkových autobusů v Evropě jakožto produktu pro bezemisní městskou mobilitu, a to prostřednictvím zkušeností z provozu vozových parků (nikoliv jednotlivých prototypů) v reálných podmínkách a v dostatečné velikosti výrobních sérií.

Pro Ústí nad Labem je výstavba stanice zlomovou událostí pro budoucí rozvoj ekologicky smýšlejícího města, kde se bude jezdit na vodík.

 

21. Veřejné osvětlení – záměr následné správy

Informaci o správě veřejného osvětlení na území Ústí nad Labem projednala rada města. Uložila výkonnému řediteli dopravního podniku zahájit přípravu na převzetí správy veřejného osvětlení na území města. Správu veřejného osvětlení provádí do konce roku 2020 společnost ELTODO OSVĚTLENÍ. DPMÚL zpracoval zjednodušenou studii převodu správy a provozování veřejného osvětlení. Převod správy a provozování veřejného osvětlení je v jeho možnostech. DPMÚL se musí dovybavit technickými prostředky a personálem nezbytným k bezproblémovému převodu a následnému provozu.

Veřejné osvětlení na území města je provozováno v tomto rozsahu:

•          187 ks zapínacích míst

•          3 ks hodin pro veřejnost

•          205 ks lamp pro nasvětlení přechodů pro chodce

•          275 ks slavnostního osvětlení

•          170 ks světelných panelů

•          12 083 ks stožárů veřejného osvětlení

 

22. Dotace pro sportovní akce mimořádného významu

Pro akce mimořádného významu souhlasili radní s návrhem dotací v celkové hodnotě 2 615 000 Kč. Dotaci je možno poskytnout na realizaci konkrétní, krátkodobé a časově omezené akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem s celorepublikovou i mezinárodní účastí. Jde především o akce pravidelně pořádané na území statutárního města Ústí nad Labem a v okolí jezera Milada s velkou účastí startujících sportovců i atraktivitou pro širokou veřejnost.

Pro rok 2020 činí výše finančního objemu této dotační kategorie 2 700 000 Kč. Doručeno bylo 16 žádostí.

 Podpořeny by měly být subjekty:

 • Athletic Club Ústí nad Labem na akci Grand Prix Ústí nad Labem v atletice 2020 ve výši 145 000 Kč
 • BASTA CHEERLEADERS na akci 8. BASTA CHEER CUP Ústí nad Labem ve výši 50 000 Kč
 • Česká unie boxerů profesionálů na akci Mezinárodní galavečer profesionálního boxu ve výši 270 000 Kč
 • FINCORP na akci 51. Mezinárodní taneční festival 2020 ve výši 270 000 Kč
 • Geometry Prague na akci RunTour Ústí nad Labem 2020 ve výši 212 000 Kč
 • Městský plavecký klub Ústí nad Labem na akci VELKÁ CENA Ústí nad Labem v plavání ve výši 179 000 Kč
 • Mgr. Michal Neustupa na akci Milada Run 2020 ve výši 161 000 Kč
 • Mgr. Michal Neustupa na akci Cyklozávod Milada 2020 ve výši 118 000 Kč
 • SK KAMURA RYU SHOTOKAN na akci XXXIII. CZECH OPEN-karate WKF ve výši 236 000 Kč
 • SPORT UNION na akci 52. GRAND PRIX NORTHBOHEMIA karate ve výši 211 000 Kč
 • Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem na akci 51. ročník GRAND PRIX města Ústí nad Labem v boxu ve výši 355 000 Kč
 • TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl rychlostní kanoistika na akci Závod dračích lodí – Den Labe ve výši 106 000 Kč
 • Ústecká freeridová organizace na akci UL-LET 2019 ve výši 195 000 Kč
 • Xterra squadra XTERRA MILADATLON 2020 ve výši 107 000 Kč

O přidělení dotací rozhodne zastupitelstvo města.

 

23. Dotace na celoroční volnočasové činnosti dětí a mládeže do 18 let

Radní projednávali dotace na celoroční volnočasové činnosti dětí a mládeže do 18 let, které je možno poskytnout na podporu celoroční volnočasové a pohybové aktivity nesoutěžního zaměření, kde nejsou účastníci registrovaní ve sportovních organizacích a svazech. Výše dotace na jednoho člena činí 1 000 Kč. Na částečnou úhradu nákladů spojených s činností schválila rada dotace těmto organizacím:

a)        Rodinné centrum Slunečník ve výši 25 000 Kč

b)        Sdružení V.T.O.M. ve výši 23 000 Kč

c)        Taneční akademie Scenic ve výši 26 000 Kč

d)        Ústečan ve výši 9 000 Kč

e)        Via Europa ve výši 40 000 Kč

f)         Junák – český skaut, středisko Šíp Neštěmice ve výši 70 000 Kč

g)        Junák – český skaut, středisko Ústí nad Labem ve výši 58 000 Kč

h)        Veronika Kalinová ve výši 52 000 Kč

i)         Pionýrská skupina Dravci ve výši 113 000 Kč

Dotace nad 50 000 Kč musí schválit zastupitelstvo města.

 

24. Dotace pro převozní loď Marii

Rada souhlasí s dotací 200 000 Kč na zajištění lodní dopravy na cyklostezce Vaňov – Píšťany – Vaňov, kterou zajišťuje převozní loď Marie. Pokračovat tak bude převoz i v roce 2020 v letní linkové dopravě po řece Labi s lodí Marie. Jedná se o převozní loď s kapacitou 35 osob a povoleným akčním rádiem 20 km. Zastávky na Labi jsou - Vaňov, cyklokemp Brná, Dolní Zálezly, Církvice, Libochovany, Velké Žernoseky, Marina Píšťany a zpět.

V roce 2020 se počítá s cenou jízdného jako v letech předchozích. Cena jízdného se bude pohybovat od 10 Kč do 38 Kč za osobu. Příplatek za psa, kočárek nebo jízdní kolo bude 15 Kč. Děti do 6 let s doprovodem zdarma (max. 2 děti na 1 dospělého).

Loď Marie bude jezdit v letních měsících dle přiloženého jízdního řádu, tj. – v měsíci červnu a září pouze o sobotách; v měsících červenci a srpnu v úterý a v sobotu. Celkem by se jednalo o 25 dnů x 7 hodin, tj. 175 hodin jízdy. Tento rozsah je stejný jako v minulých letech.

Rok 2019 byl velmi úspěšný. Počasí bylo opět velmi příznivé a tak zájem o jízdu historickou lodí Marie byl největší za dobu dotované linkové lodní dopravy. Bylo přepraveno 1135 platících osob a 226 kol a kočárků. Oproti roku 2018 návštěvnost vzrostla o 447 platících osob (39 %) a 57 kol a kočárků. O poskytnutí dotace rozhodne zastupitelstvo města.

 

26. Dotace v oblasti kultury

Rada města Ústí nad Labem v září 2019 schválila vyhlášení dotačního Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2020 s celkovou výší 4 750 000 Kč.

Uzavírka pro podávání žádostí byla 18. listopadu 2019. V rámci posuzování a hodnocení žádostí o dotace obdrželi členové Kulturní komise RM žádosti všech žadatelů k přiřazení bodového hodnocení. Na základě bodového hodnocení jednotlivými členy, byl vypracován celkový přehled, který byl předmětem společného jednání. Byla stanovena bodová hranice 30 bodů, kdy žádosti, které nedosáhly alespoň této hranice, nebyly podpořeny. O návrzích bylo hlasováno členy komise vždy v nadpoloviční většině. Celkem bylo v rámci programu navrženo podpořit 104 žádostí v celkové výši 4 750 000 Kč.

V rámci Programu byly vyhlášeny čtyři dotační kategorie:

a) dotace na podporu celoroční kulturní činnosti, bylo podáno celkem 27 žádostí, resp. 29 žádostí (2 žádosti byly vyřazeny pro nesplnění podmínek) v celkové výši 2 154 680 Kč

Dotaci ve výši 50 000 Kč získal například Klub ochotníků a přátel loutkového divadla – spolek na Loutkové divadlo v Ústí nad Labem 2020, Benda Arts získal na Činnost Bendova komorního orchestru 35 000 Kč.

b) dotace na realizaci kulturních akcí a projektů, bylo podáno celkem 81 žádostí, resp. 84 žádostí (3 žádosti byly vyřazeny pro nesplnění podmínek) v celkové výši 5 220 540 Kč

Například ORTOPEDICKÉ CENTRUM získalo na 10. Slavnosti vína a burčáku 50 000 Kč, Ústecký dětský sbor dostal na VIII. Benefiční koncert Zpíváme pro Tebe 2020 40 000 Kč.

c) dotace na reprezentaci města na akcích krajského, republikového nebo mezinárodního charakteru, bylo podáno celkem 6 žádostí v celkové výši 536 500 Kč

Dívčí komorní sbor PF UJEP v Ústí nad Labem získal na 26. Mezinárodní festival akademických sborů IFAS Pardubice 2020 20 000 Kč, Výtvarná skupina SPOLU dostala na Sochařské sympozium a malířský plenér Zubrnice 2020 10 000 Kč

d) akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem, bylo podáno celkem 7 žádostí v celkové výši 1 224 000 Kč

Akce s dotací nad 50 000 Kč bude schvalovat zastupitelstvo. Podrobný přehled bude součástí usnesení.

 

27. Dotace pro UJEP na publikace, Univerzitu třetího věku i na aktivity Vědecké knihovny

S poskytnutím dotace z rozpočtu odboru kultury, sportu a sociálních služeb pro Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v celkové výši 200 000 Kč souhlasili radní města. Jde o podporu na Historický atlas měst – svazek Ústí nad Labem, na kterou je určena dotace 102 000 Kč. Jedná se o třetí fázi přípravy publikace (první realizována v roce 2018, druhá v roce 2019), která podchytí historicko-geografický vývoj města Ústí nad Labem. Koncept projektu Historický atlas měst České republiky, realizovaný v Historickém ústavu Akademie věd ČR byl zahájen v roce 1994 jako součást evropského projektu historických atlasů. Vydáno bylo již více než 25 svazků a některé z nich získaly i významná ocenění. V roce 2020 dojde k samotnému tisku publikace Atlas měst. Dílo je součástí zavedené řady, jeho grafická úprava bude ve všech ohledech (font písma, grafická úprava, tiskové zrcadlo, záhlaví, zápatí atp.) odpovídat dosavadnímu úzu. Výtisků je plánováno 300 ks.

Dále je finančně podpořena Univerzita třetího věku UJEP v Ústí n. L. – Exkurze 2020, na kterou je určeno 49 000 Kč. V rámci této aktivity navštíví posluchači Univerzity třetího věku v rámci svých kurzů několik exkurzí a koncertů, a to se zaměřením na historii, geografii, architekturu a umění. Přesné termíny všech akcí a místa budou stanoveny dle rozvrhu posluchačů U3V, v současné době se hledají další zajímavé lokace pro exkurze. Akce se setkávají s velkým zájmem posluchačů.

Město podpoří i aktivity Vědecké knihovny UJEP 2020, na které je určeno také 49 000 Kč. Jde o populárně naučné aktivit zaměřené na zájemce z řad studentů, zaměstnanců, uchazečů o studium, laické i odborné veřejnosti. Jedná se o např. Březen měsíc čtenářů 2020 a Týden knihoven, Noc literatury (13. 5. 2020), Chorvatské a Německé dny na UJEP – vybrány jsou tradičně státy, které předsedají v daném roce Evropské unii, dále pak bude připravena série inspirativních přednášek a workshopů.

 

28. Navýšení dotace pro Severočeskou vědeckou knihovnu

Rada souhlasí se zvýšením poskytnuté dotace pro Severočeskou vědeckou knihovnu v Ústí nad Labem o 600 000 Kč na celkovou částku 1 200 000 Kč. Zároveň souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace, jejímž účelem je částečná úhrada nákladů na činnost této organizace. Jednání o budoucnosti provozu poboček probíhají.

 

29. Mimořádné žádosti o dotace v oblasti sportu

Na základě doporučení komise mládeže a tělovýchovy souhlasí radní města s poskytnutím mimořádných dotací pro SK Hostovice na výměnu ochranné sítě, opravu soklu objektu, stavební opravy uvnitř objektu, opravy vnitřního vybavení, zpevnění přístupové komunikace ve výši 50 000 Kč a pro ALK na akci All Star Game Kooperativa NBL ve výši 120 000 Kč. Areál SK Hostovice slouží jak fotbalovému mužstvu, tak i širokému okolí a probíhá na něm několik sportovně kulturních akcí v průběhu roku. All Star Game je tradiční basketbalová exhibice, velmi oblíbená jak u diváků, tak i odborné veřejnosti. Celá akce je doprovázena pozorností médií a sportovní veřejnosti.

 

30. Ústí nad Labem plánuje městské akce, nově budou i velikonoční trhy

Rada města souhlasila s využitím finančních prostředků ve výši 2 950 000 Kč z rozpočtu odboru kultury, sportu a sociálních služeb na městské akce v roce 2020 pořádané statutárním městem Ústí nad Labem. Finanční prostředky jsou určeny například na akce:

 • Společenské posezení u příležitosti Mezinárodního dne žen, které se uskuteční 10. 3. 2020 v Domě kultury Ústí nad Labem (v max. výši 200 000 Kč);
 • Velikonoce 2020 – 1. ročník velikonočních trhů, který proběhne 8. 4. 2020 na Lidickém náměstí (v max. výši 250 000 Kč);
 • Noc kostelů dne 5. 6. 2020 v různých objektech v Ústí nad Labem a blízkém okolí (v max. výši 150 000 Kč);
 • Vesele do školy dne 1. 9. 2020 na Kostelním náměstí (v max. výši 250 000 Kč podána žádost o dotaci do programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2020 Ústeckého kraje);
 • Svátek seniorů dne 1. 10. 2020 v Domě kultury Ústí nad Labem (v max. výši 250 000 Kč);
 • Novoroční ohňostroj města Ústí nad Labem dne 1. 1. 2021 na Střekovském nábřeží.

 

32. Jmenování manažera koordinační skupiny

Po rezignaci manažera KS péče o seniory Ing. Jaroslava Marka byl členy skupiny nominován a radou města jmenován novým manažerem pan Mgr. Jan Bartoníček, ředitel organizace OPORA.

 

34. Rozpočtové opatření školského odboru umožní další opravy škol

Rada schválila využití 2 700 000 Kč z výdajového rozpočtu OMOŠ, které nebyly v roce 2019 zcela vyčerpány, a došlo k úspoře finančních prostředků vytvořených nižším čerpáním rozpočtovaných neinvestičních výdajů. Zbylé finance budou použity:

ZŠ Anežky České – oprava nákladního výtahu u školní jídelny 1 200 000 Kč. Jedná se o kompletní výměnu výtahových dílů nákladního výtahu GNV 500 kg umístěného v prostorech školní jídelny.

ZŠ a MŠ Nová – oprava zpevněné plochy pro stání IZS 1 500 000 Kč. Jedná se o opravu zpevněné plochy pro stání v areálu ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Nová 1432/5, která bude využívána v případě vzniklých mimořádných situací Integrovaným záchranným systémem. Součástí akce je oprava přístupového chodníku a úprava příjezdové komunikace.

 

35. Jmenování ředitele Domova pro seniory Dobětice

Rada města jmenovala PhDr. Mgr. Jiřího Vronského na vedoucí pracovní místo ředitele Domova pro seniory Dobětice s účinností od 1. 4. 2020. Do určeného termínu 13. 1. 2020 se přihlásilo 12 uchazečů.

 

37. Město podpoří vyhlášení nejlepších sportovců

Peněžitý dar ve výši 10 000 Kč z rozpočtu kanceláře primátora schválila rada subjektu Ústecká krajská organizace ČUS.  Město tak podpoří akci vyhlašování nejúspěšnějších sportovců Ústeckého kraje 2019, které pravidelně prezentuje nejúspěšnější sportovce města Ústí nad Labem v půdorysu celého Ústeckého kraje. Velký putovní pohár získá do trvalého vlastnictví neúspěšnější sportovec Ústeckého kraje na slavnostním vyhlášení, které se uskuteční v březnu 2020.

 

 

 

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí

Magistrát města Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz