TISKOVÁ ZPRÁVA

12.02.2019

Rady města Ústí nad Labem 11. 2. 2019

Město podpoří celoroční sportování dětí částkou 11,341 mil. korun

Rada města projednala poskytnutí dotací na rok 2019 z rozpočtu odboru kultury, sportu a sociálních služeb určených na „Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky). O dotaci žádalo 65 sportovních klubů, celkem bylo zkontrolováno 3 700 dětí.

Finanční objem této kategorie byl schválen ve výši 10 mil. Kč, součet předložených žádostí však překročil schválený finanční objem o částku 1.341.000 Kč, proto rada přidala z finanční rezervy 700 tis. Kč, částka ve výši 641.000 Kč bude pokryta z rozpočtu odboru kultury, sportu a sociálních služeb. Hodnota šeku výkonnostního sportu je 2.000 Kč a zájmové sportovní činnosti 1.000 Kč. Každé dítě má nárok na 2 šeky. Dále byla rozšířena věková kategorie výkonnostního sportu od 8 let do 21 let z původní 10 let až 18 let.

Schváleny byly dotace do 50.000 korun pro osm klubů (celkem 193.000 korun):

a)         Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Ústí nad Labem, ve výši 34.000 Kč

b)         Jezdecký klub PEDRA, z.s., ve výši 12.000 Kč

c)         KST Apollo Ústí nad Labem z. s., ve výši 28.000 Kč

d)         Potápěči Ústí nad Labem, p. s., ve výši 16.000 Kč

e)         SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Neštěmice, ve výši 31.000 Kč

f)          STK GEBERT z.s., ve výši 44.000 Kč

g)         Školní sportovní klub AŠSK ČR při ZŠ Rabasova, pobočný spolek, ve výši 12.000 Kč

h)         Tělovýchovná jednota Sebuzín, z. s., ve výši 16.000 Kč

 

Souhlas s poskytnutím dotací nad 50.000 Kč udělila rada následujícím subjektům, jejich souhlas musí schválit zastupitelstvo města (celkem 11.148.000 Kč).

a)         Athletic Club Ústí nad Labem z.s., ve výši 490.000 Kč

b)         BASTA CHEERLEADERS, z.s., ve výši 274.000 Kč

c)         Beach Aréna Ústí, z. s., ve výši 67.000 Kč

d)         Bicykl Team Ústí nad Labem z. s., 184.000 Kč

e)         BK SKŘIVÁNEK ÚSTÍ NAD LABEM z.s., ve výši 264.000 Kč

f)          BLADES Ústí nad Labem, z.s., 152.000 Kč

g)         Český svaz parkouru, z.s ve výši 296.000 Kč

h)         EHK karate club z. s., ve výši 88.000 Kč

i)          FC Rapid Ústí nad Labem, z. s., ve výši 102.000 Kč

j)          Fit Family Club Ústí n. L, z.s., ve výši 110.000 Kč

k)         FK Ústí nad Labem – ženy z.s., ve výši 122.000 Kč

l)          Fotbalový klub Český Lev Neštěmice, z.s., ve výši 508.000 Kč

m)        Gymnastický sportovní klub Ústí nad Labem, z.s., ve výši 125.000 Kč

n)         Judo team Střekov, z.s., ve výši 90.000 Kč

o)         Judo Ústí nad Labem, z. s., ve výši 298.000 Kč

p)         Karate klub Slovan Ústí nad Labem, z. s., ve výši 64.000

q)         „Klub orientačního běhu Ústí nad Labem z. s.“, ve výši 64.000 Kč

r)          Městský plavecký klub Ústí nad Labem z.s., ve výši 153.000 Kč

s)          Michaela Zoubele, ve výši 259.000 Kč

t)          SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Božtěšice, ve výši 84.000 Kč

u)         SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Mojžíř, ve výši 60.000 Kč

v)         SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Svádov, ve výši 63.000 Kč

w)        SK Brná, z.s., ve výši 85.000 Kč

x)         SK Judo Vyhlídka Ústí n/L z.s., ve výši 149.000 Kč

y)         SK ÚSTÍ-AUSSIG, z.s., ve výši 56.000 Kč

z)         SK KAMURA RYU SHOTOKAN z.s., ve výši 217.000 Kč

aa)        SPORT UNION, z. s., ve výši 292.000 Kč

bb)       Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z.s., ve výši 185.000 Kč

cc)        Sportovní šerm Ústí nad Labem, z. s., ve výši 92.000 Kč

dd)       Šachový klub Spartak Ústí nad Labem, ve výši 110.000 Kč

ee)        ŠSK při ZŠ Pod Vodojemem, ve výši 109.000 Kč

ff)        Školní sportovní klub AŠSK ČR při Základní škole Vinařská, p.o., pobočný spolek ve výši 200.000 Kč

gg)       T.J. Mojžíř, z.s., ve výši 250.000 Kč

hh)       Taneční skupina Freedom z.s., ve výši 218.000 Kč

ii)         Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Labem, ve výši 360.000 Kč

jj)         Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem, ve výši 358.000 Kč

kk)       TENIS CLUB Ústí nad Labem, z.s., ve výši 329.000 Kč

ll)         TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl badminton p.s., ve výši 278.000 Kč

mm)     TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl plavání p.s., ve výši 266.000 Kč

nn)       TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl rychlostní kanoistika, ve výši 124.000 Kč

oo)       TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl SPV p.s., ve výši 181.000 Kč

pp)       TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl veslování p.s., ve výši 196.000 Kč

qq)       TJ Saně Ústí, z. s., ve výši 52.000 Kč

rr)        TJ Skorotice, z.s., ve výši 253.000 Kč

ss)        TJ Stadion Ústí nad Labem z. s., ve výši 126.000 Kč

tt)         TJ Střekov, z.s., ve výši 193.000 Kč

uu)       TJ Svádov – Olšinky z. s., ve výši 110.000 Kč

vv)       TJ Vaňov, z.s., ve výši 187.000 Kč

ww)      TK Severní Terasa, ve výši 145.000 Kč

xx)       UNI SPORT CLUB, z. s., ve výši 51.000 Kč

yy)       Universitní sportovní klub Slávie, z. s., ve výši 52.000 Kč

zz)        USK PROVOD, z.s., ve výši 746.000 Kč

aaa)      Ústecká akademie plaveckých sportů z.s., ve výši 358.000 Kč

bbb)     Ústecká asociace futsalu, z.s., ve výši 248.000 Kč

ccc)      Ústecký krasobruslařský klub, zapsaný spolek, ve výši 52.000 Kč

ddd)     Vodní záchranná služba ČČK Ústí nad Labem, pobočný spolek, ve výši 143.000 Kč

eee)      Volejbal Ústí nad Labem, z.s., ve výši 460.000 Kč

 

Dotace na platy zaměstnanců zoo

Radní schválili rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 3,9 mil. Kč na pokrytí mzdových nákladů pro Zoologickou zahradu Ústí nad Labem. Důvodem jsou nařízení vlády, kterými se mění s účinností od 1. 1. 2019 platy zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Tyto novely mají přímý dopad do hospodaření příspěvkových organizací, konkrétně na zvýšení mzdových nákladů, přičemž tyto dopady nebyly zohledněny, vzhledem k datům zveřejnění (listopad a prosince 2018) v rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019.

 

Změna organizačního řádu magistrátu

Rada města na základě požadavku úřadu schvaluje s účinností od 1. 3. 2019 změnu organizačního řádu magistrátu. Tato úprava počtu pracovníků byla projednána s jednotlivými vedoucími odborů, kteří svoje požadavky museli osobně obhájit před celou radou. Změny jsou následující:

a)         zvýšení počtu zaměstnanců na stavebním odboru o 1 tabulkové místo

Spisová agenda odboru čítala v r. 2017 celkem 1415 spisů. V r. 2018 odbor zaznamenal navýšení na 1 838 spisů, tj. o téměř 30 % více. Při tomto počtu spisů a současném personálním obsazení odboru se úřad dostával na hranici dodržování zákonných lhůt dle zákonů č. 500/2004 Sb., správní řád a č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Při očekávaném přenesení dalších agend od státu v r. 2019 (kontrola halových staveb, příprava kontroly pro sčítání bytů a staveb v celém okrese Ústí nad Labem) byla potřeba navýšení o 1 tabulkové místo.

b)         zvýšení počtu zaměstnanců v archivu města o 1 tabulkové místo

Především díky obrovskému nárůstu počtu digitálních dokumentů v archivu města, kdy veškerou tuto agendu nyní musí vyřizovat ředitel archivu, vznikla v této organizační jednotce poptávka po dalším tabulkovém místu. V letošním roce se počítá se schválením nového archivního zákona, podle kterého dostane archiv opět do přímé správy archivní a spisovou službu obcí a měst v okresu Ústí nad Labem tak, jako tomu bylo do roku 2004.

c)         zvýšení počtu zaměstnanců na odboru dopravy a majetku o 1 tabulkové místo

V průběhu celého roku 2018 došlo k extrémnímu a skokovému navýšení agendy speciálního stavebního úřadu (usnesení o přerušení stavebního řízení, vydání kolaudačního souhlasu, nařízení nutných zabezpečovacích prací apod.). Kromě běžné přestupkové agendy na úseku pozemních komunikací došlo v roce 2018 i k oznamování přestupků přetížení vozidel.

d)         zvýšení počtu zaměstnanců na právním odboru o 2 tabulková místa

V souvislosti s připravovanými kroky směřujícími k řešení přestupků za překročení povolené rychlosti v tunelech na D8 předávaných ze strany Policie ČR je potřeba se připravit na zvýšený nápor agendy vymáhání pohledávek. Další nárůst agendy za současného personálního obsazení (referent má k řešení v průměru 2 500 spisů) by tak byl již neúnosný a hrozilo by riziko prekluze pohledávek. Tato místa budou obsazena, až začne samotný proces řešení přestupků za překročení povolené rychlosti v tunelech na D8.

e)         zvýšení počtu zaměstnanců na odboru přestupkových agend o 1 tabulkové místo

Navýšením agendy oznamování přestupků zjištěných automatizovaným technickým prostředkem bez obsluhy úsekové měření rychlosti D8 v tunelech Panenská-Libouchec zároveň dojde na straně ekonomických činností odboru k nárůstu zaúčtování plateb (bankovní výpisy, doklady z pokladny) a  i administrativy pro vrácení případných přeplatků.  

f)          přesun 1 tabulkového místa (referent - zapisovatelka) z organizačního oddělení kanceláře tajemníka do kanceláře primátora

Agenda organizačního zajištění jednání RM a ZM včetně souvisejících úkonů (zápisy, zveřejňování na webu, atd.) se přesouvá z KT do KP, kde bude zajišťována vedoucí KP. Vzhledem k tomu, že jde o agendu, jejíž součástí jsou i zápisy z jednání RM a ZM, realizuje se tedy přesun tabulkového místa referenta – zapisovatelky z KT do KP. Rada města v této souvislosti schválila další organizační opatření.

Počet zaměstnanců zařazených do MmÚ je s účinností od 1. 3. 2019 stanoven z původních 420 na 425.

 

 

 

 

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí

Magistrát města Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz