TISKOVÁ ZPRÁVA

10.10.2018

                          RADY MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

7. Velkoplošná oprava parkoviště Malátova bude do 30. listopadu  

Rada města schválila přidělení podlimitní veřejné zakázky na velkoplošnou opravu parkoviště Malátova společnosti SaM silnice a mosty za 1,078 mil. korun. Zakázka je rozdělena na dva stavební objekty, první tvoří vlastní plocha parkoviště a druhou tvoří příjezdová komunikace k objektům pod parkovištěm. Termín dokončení opravy parkoviště je do 30. 11. 2018.

 

8. Opravy sociálních zařízení magistrátu se opět rozjedou

V budově Magistrátu města Ústí nad Labem se po předchozí dohodě o ukončení smlouvy na realizaci oprav znovu vybral nový zhotovitel stavby. Pokračovat tedy bude oprava a modernizace stávajících sociálních zařízení a kuchyňských koutů.  Novým zhotovitelem stavby bude (pokud nebude podán návrh na odvolání) na doporučení výběrové komise společnost Gerhart Horejsek a spol. s nabídkovou cenou 6,332 mil. bez DPH.

 

16. Peníze pro program Zdravé město na zvelebování města a posílení patriotismu

Na základě vyhlášeného dotačního programu Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí nad Labem byly rozděleny prostředky na témata:

1.        Zvelebování vzhledu veřejného prostoru ve městě

2.        Zapojení do osvětových kampaní a akcí

3.        Posílení místního patriotismu (založeném na lokálních tradicích – kulturních, sportovních, historických, společenských, turistických apod.)

Z celkové částky 300 000 Kč bylo rozděleno 255 tisíc pro 9 projektů:

a)        Dobrovolnické centrum, z.s. 30.000 Kč na projekt „DOUČOVATELNA - z pětek na čtyřky a možná ještě dál“

b)        pULec - První ústecké environmentální centrum, z.s. 30.000 Kč na projekt „Jak na ochranu životního prostředí v Ústí nad Labem“

c)        Člověk v tísni, o.p.s. 27.000 Kč na projekt „Jubilejní 20. ročník Mezinárodního workcampu“

d)        Naše VESNA, z.s. 30.000 Kč na projekt „Vánoční jarmark - burza rukodělných výrobků Chabařovice“ 

e)        Sdružené obranné prapory ČR z.s. 30.000 Kč na projekt „Branné dny pro rodiny s dětmi“

f)         Mateřská škola Vinařská 20.000 Kč na projekt „Zpátky do minulosti aneb jak se žilo za našich praprapra….. babiček“

g)        Základní škola Pod Vodojemem 30.000 Kč na projekt „Labským údolím křížem krážem - komplexní exkurze“

h)        Mateřská škola Vojanova 28.000 Kč na projekt „Hravé učení“ 

i)         Mateřská škola Motýlek 30.000 Kč na projekt „Zdravou stravou, správným krokem, žiju zdravě celým rokem“

 

20. Čtyři miliony korun na mzdy v MHD

Rada schválila rozpočtové opatření ve výši 4 miliony korun na kompenzaci v důsledku zvýšení mezd řidičů městské hromadné dopravy. Prostředky byly alokovány v rozpočtu města 2018 na posílení mezd DP, rozpočtovým opatřením byl proveden převod.

Město ze svého rozpočtu financuje na základě nařízení vlády zvýšení mezd řidičů, na které prostředky od vlády nedostalo.

 

23. Ústí nad Labem má mimořádné sportovce

Rada schválila podporu mimořádných sportovních výkonů a přidělila dotace:

a)        Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem získala dotaci 10.000 Kč za dosažený výkon Jana Štípka na Mistrovství České republiky ve sportovním lezení.

b)        TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl rychlostní kanoistika p.s.  dostala  30.000 Kč za dosažený výkon Viléma Kukačky na Mistrovství České republiky v rychlostní kanoistice na krátkých (1. místo junioři K2 1000 m).                  

c)        UNI SPORT CLUB, z.s. získal 30.000 Kč za dosažený výkon Rudolfa Mirgy na Mistrovství České republiky v boxu kadetů - 1. místo v kategorii dorost.

d)        Bicykl Team Ústí nad Labem z.s. obdržel 30.000 za dosažený výkon Ivy Kovaříkové na Mistrovství České republiky XCO MTB – UCI CN v cyklistice - 1. místo v kategorii mladších žákyň.

e)        USK PROVOD z.s. dostane 20.000 Kč za dosažený výkon Armina Ntema na Mistrovství České republiky v atletice - 2. místo v běhu na 60 m v kategorii dorostenci, čímž potvrdil své postavení jednoho z nejlepších sprinterů ČR v mládežnické kategorii

f)         TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl veslování dostane 20.000 Kč za dosažený výkon Jana Stýbla na Mistrovství České republiky ve veslování - 2. místo dvojskif žáci a v jednotlivcích 3. místo na skifu.

g)        TJ Saně Ústí, z. s. dostala 30.000 Kč za dosažený výkon Jakuba Vepřovského na Mistrovství České republiky v jízdě na kolečkových saních - 1. místo v kategorii starší žák.

a)        TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl rychlostní kanoistika obdržela dotaci 50.000 Kč za dosažený výkon Viléma Kukačky na Mistrovství světa juniorů v rychlostní kanoistice -  1. místo K4 500 m (olympijská disciplína).

 

24. Poskytnutí dotací v oblasti sportu – Mimořádné žádosti o dotace

Rada města schválila poskytnutí dotace na oblast sportu, která řeší mimořádné žádosti o dotaci v rámci správy a údržby sportovišť v majetku sportovních klubů:

          TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl rychlostní kanoistika na „Oprava buňky – skladu materiálu“ - 11.000 Kč

          TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl veslování „Oprava hydroizolace na objektu veslařské loděnice TJ Chemička Ústí nad Labem“  - 40.000 Kč

          Tělovýchovná jednota Sebuzín na „Oprava povrchu hrací plochy fotbalového hřiště“  26.000 Kč na nákup osiva

Schváleny byly také mimořádné žádosti o dotaci na plošnou podporu sportovních klubů a jednot spojených se sportovní činností v případě mimořádných akcí a událostí v průběhu kalendářního roku:

          SPORT UNION na akci „MČR v Praze 8. – 9. 12. 2018“ ve výši 30.000 Kč

          Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Labem na akci „Labský pohár – závody ve společných skladbách moderní gymnastiky“ ve výši 33.000 Kč

 

Radní schválili i poskytnutí dotace na oblast sportu – Mimořádné žádosti o dotaci – Mimořádné žádosti:

          Kobližek Šimon na „IBIZA ETU MULTISPORT EUROPEAN CHAMPIONSHIP“ 9.000 Kč na startovné a dopravu

          Ústecký krasobruslařský klub na zvýšené náklady za pronájem ledové plochy 9.100 Kč

 

25. Dotace z Programu pro seniory

Město má v rozpočtu vyčleněno 200.000 korun na podporu aktivit seniorů, kteří si mohou žádat o dotaci. Rada z programu pro seniory schválila následující:

          Svaz tělesně postižených v ČR na akci „Klášter Plasy, exkurze do výroby Bohemia sekt, a.s. Starý Plzenec“ - 12.800 

          Svaz tělesně postižených v ČR na „Vánoční posezení Dubice“ 6.700 Kč

          Za Sebuzín krásnější na „ Den seniorů“ 15.700 Kč.

          TJ Sokol Ústí nad Labem na „ Cvičení starších žen“ 16. 200 Kč.

          ZO ČD Depo kolejových vozidel na „160 let Ústecko – teplické dráhy a 100 let ČSD – přednáška“ 9.200 Kč.

          RC Slunečník na akci „Motalinky aneb Kreativní klub seniorů“ ve výši 13.600 Kč.

          Společnost Parkinson na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Hipoterapeutický výlet a výlet do ZOO“ 9.500 Kč.

          Podpořena je akce „Klub dovedných rukou“ 20.000 Kč.

 

 26. Peníze na opravy v budově Severočeského divadla

Dotaci pro Severočeské divadlo schválila rada města. Částka 1,428 mil. Kč bude použita jako investiční dotace na rekonstrukci osobních výtahů v historické budově a v dostavbě.

 

31. Poskytnutí dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2018

Rada města schválila poskytnutí dotací z programu Fondu Rady města Ústí nad Labem pro: Gymnázium a Střední odbornou školu dr. Václav Šmejkala, Ústí nad Labem na Veletrh vzdělávání – 18. ročník ve výši 50 000 Kč a Ústecký Arcus na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 25. výročí Ústeckého Arcusu, z.s.“ ve výši 7 300 Kč.

 

34. Rozpočtová opatření odboru městských organizací a školství

Rada města schválila několik rozpočtových opatření odboru městských organizací a školství. Na nákup nových lehátek pro tři třídy dostane MŠ Střekov 143.490 korun. MŠ Kamenáček získá 11. 700 Kč na nové regály na uskladnění lůžkovin. Pro MŠ Pastelka byla schválena částka 15.000 korun na zaplacení neuhrazeného poplatku na stravování dětí. 300.000 Kč získá Domov seniorů Dobětice na zajištění praní prádla v době rekonstrukce prádelny. Na zajištění havarijní opravy hlavního uzlu tepelného čerpadla bylo zoologické zahradě přiděleno 356.000 Kč, 40.000 korun je určeno pro Muzeum města Ústí nad Labem na záchranu mozaiky z Masarykovy ulice.

 

35. Prostředky na včelí stezku a další příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím

Rozpočtová opatření ve prospěch příspěvkových organizací schválili ústečtí radní. Zoologická zahrada získá 181.500 korun na vybudování včelí stezky a 500.000 korun na havarijní opravy výtlačného vodovodního systému. Muzeum města Ústí nad Labem dostane 150.000 korun na tisk a vazbu knihy 140 let muzejnictví na Ústecku. Další prostředky jsou určeny pro Kulturní středisko města Ústí nad Labem na akce:

                          Mezinárodní jazz & blues festival 2018         515.000 Kč

                          GRAND PRIX Ústí nad Labem - 28. ročník     100.000 Kč

                        49. ročník Ústeckého poháru“                        55.000 Kč

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romana Macová

tisková mluvčí

Magistrát města Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8

401 00 Ústí nad Labem

www: www.usti-nad-labem.cz