image

Zkouška protipovodňových opatření byla úspěšná

18.11.2019
Ověření součinnosti všech subjektů a funkčnosti všech součástí protipovodňových opatření bylo cílem cvičení, které v sobotu proběhlo v okolí hlavního nádraží.

 

Předmětem zkoušky bylo mimo jiné osazení čerpadel, která slouží k zajištění vnitřních vod v případě povodní v oblasti nádraží. K tomuto bylo potřeba zajistit náhradní zdroj elektrické energie a další prvky.

„Povodně napáchaly v Ústí nad Labem v nedávné historii velké škody. Nechceme se spoléhat na to, že to bude trvat dlouho, než je zažijeme znova. Je lepší být připraveni. K tomu přispěla i tato zkouška. Děkuji všem, kteří se na tom podíleli, zejména dobrovolným hasičům z Božtěšic, Stebna a Střekova,“ uvedl primátor Petr Nedvědický.

Cíl zkoušky byl splněn, podařilo se během 3,5 hodin instalovat a vyzkoušet všechna potřebná zařízení včetně čerpadel u tří vrtů. Zkouška tak přispěla k získání podkladů pro doplnění povodňového plánu pro oblast Zanádraží.

Zkouška protipovodňových opatření

Zkouška protipovodňových opatření

Zkouška protipovodňových opatření byla úspěšná