image

Ze Zdravého města bude rozděleno 300 tisíc korun

29.05.2019
Rada vyhlásila program pro poskytování dotací 2019/2020 pro Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí nad Labem.

 

Výzva k předkládání žádostí bude trvat od 31. 5. 2019 do 27. 6. 2019. Celkově bude i letos rozděleno v rámci dotačního programu 300 tisíc Kč, přičemž jeden projekt může být podpořen do max. výše 30 000 Kč. V 15. kole dotačního projektu na období 2019/2020 jsou zahrnuta následující témata:

  • Obnova a zvelebování veřejného prostoru vč. péče o zeleň v okolí komunikací (výsadba, okrašlovací aktivity apod.);
  • Podpora aktivního života, sportovních aktivit a turistiky (zvelebování dětských hřišť, vyhlídkových míst apod.;
  • Posílení komunitních aktivit a sociálních vazeb (kulturních, sportovních, historických, turistických, společenských apod.).
Ze Zdravého města bude rozděleno 300 tisíc korun