image

Zdravé město vyhlásilo 15. kolo Dotačního programu

Logo Národní sítě Zdravých měst České republiky

02. 05. 2019
Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 31. 5. do 27. 6. 2019 včetně.

 

Rada města schválila vyhlášení 15. kola Dotačního programu projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí nad Labem pro období 2019/2020. V souladu se Strategií rozvoje města Ústí nad Labem 2015 – 2020 a se záměry vzešlými z Participativního rozpočtu města Ústí nad Labem 2018 byla vybrána následující témata:

  • Obnova a zvelebování veřejného prostoru vč. péče o zeleň
  • Podpora aktivního života, sportovních aktivit a turistiky
  • Posílení komunitních aktivit a sociálních vazeb

Smyslem vyhlašovaného 15. kola dotačního programu Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 (PZM a MA21) je podpora projektů přispívajících ke vzniku či rozvoji veřejně prospěšných aktivit, pro cílovou skupinu místní komunity v kterékoli věkové kategorii, oslovené v podávaném projektu.

Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 31. 5. do 27. 6. 2019 včetně.
Důležité informace a veškeré pokyny k podání žádosti naleznete na stránkách dotačního programu