image

Zdravé město vyhlásilo 14. kolo Dotačního programu

V rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí nad Labem bylo vyhlášeno 14. kolo Dotačního programu pro rok 2018. Jako každý rok mohou žadatelé získat příspěvek pro aktivity, které jsou v souladu s Plánem zdraví a kvality života města Ústí nad Labem.

Termín pro podávání žádostí je od 13. 6. do 9. 7. 2018.

Veškeré pokyny k podání žádosti včetně všech potřebných dokumentů jsou k dispozici na stránce
Zdravého města a MA21 v sekci pro rok 2018.

  

Žadatelé zde najdou:

 • Výzvu
  • Přílohu Výzvy č. 1 - Plán Zdraví a kvality života (katalog aktivit pro rok 2018)
  • Přílohu Výzvy č. 2 - Program pro poskytování dotací v roce 2018 pro PZM a MA 21 
   • Formulář Žádost o poskytnutí dotace - příloha programu č. 1 
   • Formulář Žádost o změnu údajů - příloha programu č. 2
   • Formulář Vyúčtování - příloha programu č. 3