image

Zastupitelstvo schválilo úpravu vyhlášky na zákaz alkoholu

20.09.2018
Rada předložila zastupitelům obecně závaznou vyhlášku na zákaz alkoholu, která omezuje další prostory na základě požadavku obyvatel a předává rozhodování o výjimkách jednotlivým obvodů.

 

Změna ve vyhlášce je nastavena v lokalitě Skřivánek, a to na základě petice občanů, kteří žádali vedení města o vyřešení problematické lokality. Úprava je i v zanádraží, kde městská policie eviduje nárůst bezdomovců a narkomanů, kteří lokalitu využívají zejména pro konzumování alkoholu.  V Krásném Březně navrhla městská policie rozšíření stávajícího místa se zákazem požívání alkoholu o část ulice Janáčkova, Jungmannova a Krčínova. Schválena je i změna, která umožňuje rozhodování o výjimkách z vyhlášky příslušným městským obvodům, což je zjednodušení administrativy pro žadatele, kteří pořádají akce.

Zastupitelstvo schválilo úpravu vyhlášky na zákaz alkoholu