image

Zastupitelé schválili vyhlášku o sexuálních službách

19.09.2018
Obecně závaznou vyhlášku o zákazu veřejného nabízení, poskytování a využívání sexuálních služeb schválilo zastupitelstvo města.

 

Předmětem vyhlášky je zákaz nabízení sexuální služby jakýmkoliv způsobem, poskytování a využívání sexuální služby.

Strážníkům městské policie se tak dostává do rukou nástroj k účinnějšímu omezení a postihu prostituce a s nimi souvisejících negativních jevů.

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Zastupitelé schválili vyhlášku o sexuálních službách