image

Zastupitelé schválili sociální dotace

15.04.2019
Poskytnutí dotací v oblasti sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním schválili v pondělí zastupitelé města. Celkem bude rozděleno téměř 10 milionů korun.

 

Žádosti o dotace byly podávány formou projektů dle Dotačního programu města Ústí nad Labem schváleného usnesením Rady města Ústí nad Labem č. 519/18 ze dne 29. 8. 2018.

V rámci těchto žádostí bylo předloženo 92 jednotlivých projektů (služeb) žádajících o finanční podporu.

Do jednotlivých dotačních titulů byly podány žádosti v tomto počtu:

1. Registrované sociální služby = 32 žádostí (75 služeb)

2. Podpora rodiny = 11 žádostí

3. Svépomocné aktivity = 6 žádostí

Z dotačního řízení byly vyřazeny celkem 4 žádosti pro nesplnění podmínek.

Všechny žádosti, které splnily podmínky dotačního programu, byly hodnoceny v koordinačních skupinách, Manažerském týmu a Komisi Rady města Ústí nad Labem pro sociálně zdravotní problematiku a místní Agendu 21.

Zastupitelé schválili sociální dotace