image

Zastupitelé schválili podporu sportování dětí a mládeže

28.02.2018
O podpoře sportování dětí a mládeže do 18 let prostřednictvím šeků rozhodlo zastupitelstvo město. Na celoroční sportování dětí přidělilo více než sedm milionů korun.

 

O peníze požádalo celkem 62 sportovních organizací. Zastupitelé rozhodovali o podpoře pro 45 z nich. Dotace ve výši 515 000 pro další subjekty schválila již dříve rada města.

Do akce šeky se zapojilo více než tři tisíce dětí. Každé dítě dostane dva šeky, které odevzdá ve svých sportovních klubech a oddílech a podle obdržených šeků se pak určuje celková výše dotace. 

"Díky našim šekům děti v Ústí nad Labem mnohem více sportují, o čemž jasně hovoří statistika. V roce 2014 bylo 2 648 evidovaných sportujících dětí a dnes už jich podporujeme 3 230. A to je smyslem naší práce. Mám z toho radost, sportování dětí je nejlepší zdravotní prevencí a prevencí proti nežádoucím vlivům, " upřesnil 1. náměstek Jiří Madar. Počet klubů se zvýšil z 59 na 62 a obrovský nárůst podpory sportu je ve financování. "V roce 2014 jsme vyplatili 3,9 milionu korun a letos přidělíme na sportování dětí 7,549 milionu korun. Díky kvalitní práci odboru se podařilo vychytat ale i duplicity, těch bylo 101 a ušetřili jsme tak přibližně 160 tisíc," upřesnil náměstek Jiří Madar.

Například s částkou 579 900 Kč tak může počítat USK PROVOD, Volejbal Ústí nad Labem obdrží 366 300 Kč a Athletic Club Ústí nad Labem 322 500 Kč.

 

.

 

 

Zastupitelé schválili podporu sportování dětí a mládeže