image

Zastupitelé projednali návrh koncepce KAM

16.09.2019
Návrhem koncepce kanceláře architektury města (KAM) se v pondělí zabývali zastupitelé města. Návrh zpracoval zastupitel Ing. arch. Jan Hrouda.

 

Zastupitelé vzali návrh na vědomí a zpracovateli uložili doplnit ho o podrobnější podobu varianty působení KAM ve struktuře magistrátu.

Úkolem zpracované koncepce bylo nalézt nový způsob organizace plánování města Ústí nad Labem. Byla provedena analýza stávajícího fungování, analýza zřizování pozice městského architekta obecně, rešerše příkladů fungování této pozice v obdobných českých městech, včetně osobních návštěv a konzultací s renomovanými experty. Na základě těchto vstupních podkladů byly rozpracovány dvě varianty možné organizace plánování města a po jejich vyhodnocení byla předkladatelem vybrána nejvhodnější forma nového uspořádání, a to zřízení nové příspěvkové organizace – Kanceláře architektury města. Vybraná varianta byla dále doplněna o podrobnou organizační a finanční strukturu a o harmonogram s obsahem nutných dalších kroků a postupů.

Podle návrhu by v příštím roce měla KAM jako příspěvková organizace začít se šesti zaměstnanci a rozpočtem 7 mil. Kč, v roce 2023 by v maximální variantě mělo v KAM být 25 zaměstnanců s rozpočtem 27 mil. Kč.

Zastupitelé jednali o kanceláři architektury města

Zastupitelé projednali návrh koncepce KAM