image

Zastupitelé převedli 46,9 mil. Kč na opravy komunikací

24.02.2020
Rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 46,95 mil. Kč schválilo zastupitelstvo města. Peníze budou použity na opravy komunikací.

 

Jde o účelově určené a zasmluvněné prostředky, které nebyly v roce 2019 čerpány. Letos se tak počítá například s velkoplošnými opravami v celkovém rozsahu 17 mil. Kč v ul. Resslova (úsek Bezručova - Palachova), Malátova (úsek Hoření - Stříbrnická), parkoviště Meruňková, komunikace Rooseveltova, komunikace Revoluční (úsek Masarykova - Panská) a část komunikace Plynárenská (včetně opravy odvodnění) v rámci koordinace s akcí ČEZ Teplárenská.

Stejným způsobem jsou řešeny i velkoplošné opravy chodníků. Na 1. pololetí roku 2020 jsou k realizaci připraveny (a zasmluvněny) velkoplošné opravy chodníků v ul. Za Válcovnou (1. etapa) a Londýnská (1. etapa) v celkové hodnotě 1,38 Kč. Současně jsou do letošního roku převáděny účelově určené finanční prostředky na velkoplošnou opravu chodníku v ul. Pařížská ve výši 5 mil. Kč. U této akce byly v 2. polovině roku 2019 definitivně dohodnuty a určeny materiály dlažby, v současné době probíhá úprava vzorových kladecích listů a výkazu výměr.

U mostních objektů je zasmluvněna oprava předpolí lávky na železničním mostě v ul. Střekovské nábřeží v celkové výši 2, mil. Kč. Současně jsou zde účelově určené prostředky ve výši 2 mil. Kč na opravu předpolí této lávky v ul. Pražská. Tato akce je prováděna v souvislosti se sanací betonových konstrukcí železničního mostu, kterou realizuje SŽDC. Dále jsou v této položce převáděny účelově určené prostředky ve výši 10,7 mil. Kč na protikorozní ochranu ocelových konstrukcí Mariánského mostu. V roce 2019 byly dokončeny průzkumy stavu protikorozní ochrany ocelové konstrukce. Z těchto průzkumů vyplynula nutnost provést ještě dílčí průzkumy betonových

konstrukcí mostu, které budou realizovány v 1. pololetí roku 2020. Následně budou stanoveny postupy pro provádění této první zásadní opravy Mariánského mostu a vybrán dodavatel opravy, která bude rozložena do několika let.

Zastupitelé převedli 46,9 mil. Kč na opravy komunikací