image

Zašlete nám váš nápad na projekt

07.01.2019
Trápí Vás problémy našeho města? Chcete se aktivně zapojit do plánování našeho města? Podělte se s námi o vaše projekty.

 

Sbíráme podněty na projekty do Akčního plánu města. Vaše nápady vyplňte do projektové fiche. Nové projektové fiche nebo aktualizace stávajících fichí lze vyplňovat elektronicky prostřednictvím formuláře projektové fiche na webových stránkách města Ústí nad Labem do 30. 4. 2019.

Co je projektová fiche?

Projektová fiche je obecný popis projektu. Slouží jako vstupní informace k rozhodování o předběžném výběru projektů k realizaci a jeho možném spolufinancování z veřejných nebo soukromých zdrojů.

Co se stane po podání projektové fiche?

Všechny projektové fiche jsou zařazeny do databáze projektových záměrů. Pro projektové záměry (fiche) je hledáno finanční krytí z vnějších zdrojů. Následně je každý projektový záměr ohodnocen a předložen finančnímu odboru a vedení města k politické a finanční podpoře. Nepodpořené projekty jsou zařazeny do zásobníku projektových záměrů.

Zašlete nám váš nápad na projekt